De inhoud is geladen.

Belastingen

Als inwoner van Ameland of eigenaar van een recreatiewoning op Ameland betaalt u elk jaar gemeentelijke belastingen, zoals onroerendezaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing, toeristenbelasting of forensenbelasting. Een deel van dit belastinggeld gaat naar de algemene middelen en hieruit dekt de gemeente haar algemene uitgaven. Een ander deel van het belastinggeld gebruikt de gemeente om nieuwe voorzieningen te realiseren. Denk hierbij aan het aanleggen van nieuwe wegen, fiets- en wandelpaden.