Een tocht over de Waddenzee brengt u in een heel andere wereld. Laat de rest van de wereld achter u. Op naar Ameland. Ook wel de Waddendiamant genoemd en dat is niet voor niets.

Vier pittoreske dorpjes volop karakteristieke commandeurswoningen, andere monumenten, musea en horeca, 27 kilometer Noordzeestrand, de natuurgebieden ’t Oerd en de Hôn, eindeloze fiets- en wandelpaden, polders en kwelders, bos en duin, zoet en zout water; dát is Ameland!

Als u aan Ameland denkt, denkt u waarschijnlijk eerst aan de schitterende natuur met de kilometerslange stranden en duinen. Maar Ameland heeft ook een rijke cultuur. De dorpen Hollum, Ballum, Nes en Buren kenmerken zich door mooie oude commandeurshuizen, die herinneren aan de “gouden eeuw” van Ameland en door de karakteristieke Amelander boerderijen. En niet te vergeten natuurlijk ook door de winkeltjes en gezellige horecagelegenheden. De sfeer op het eiland is bijzonder en gemoedelijk te noemen.

Het eiland, met haar 3.700 inwoners, is letterlijk en figuurlijk in beweging. De natuur verandert continu en is in ieder seizoen bijzonder mooi te noemen. Door de vele activiteiten en evenementen die het gehele jaar plaatsvinden op Ameland is er voor iedereen wel iets te doen. Ruim 600.000 toeristen komen jaarlijks naar het eiland om te genieten, te ontspannen en te beleven. Met respect voor de waarden van onze natuur heten wij onze gasten van harte welkom op Ameland!

Het ontstaan van Ameland

Opgeweld uit wier en zand,
gans omspoeld door zilte baren.
Moge God het steeds bewaren:
ons plekje, rijk aan duin en strand.
Het ons zo lieve Ameland!

Zo luiden de eerste regels van het Amelander volkslied.

Er heeft lang een sluier gehangen rond de ontstaansgeschiedenis van Ameland en de andere Waddeneilanden. Pas de laatste tientallen jaren is door onderzoek het beeld duidelijker geworden. Een ding wist men allang: Ameland is een heel jong eiland. Het is pas uit de zee opgedoken in het jongste tijdvak van de geologische geschiedenis van de aarde, het Holoceen.

Maar we hoeven niet diep te graven om veel verder terug te zijn in het verleden. De grillige speling van het lot wil namelijk dat er momenteel op Ameland aardgas gewonnen wordt uit een aardlaag die honderden miljoenen jaren oud is. En dat nog wel op een eiland dat nauwelijks 1000 jaar geleden zijn eerste bewoners kreeg....

De prilste voortekenen voor het ontstaan van Ameland ontstonden na de laatste ijstijd. De temperatuur ging omhoog, de ijskappen smolten, de zeespiegel steeg en voor onze omgeving betekende het vooral dat de Noordzee oprukte in de richting van ons land.

Ameland bestaat uit drie eilanden die aan elkaar zijn gegroeid. De eilanden zijn door de aanleg van stuifdijken in de 19e eeuw met elkaar verbonden. Aangenomen mag worden dat Ameland al bewoond was in de tweede helft van de achtste eeuw.

Amelander wapen

Het wapen is vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 20 februari 1816. Het is een: "Schild in de lengte doorgesneden, de rechter helft van goud, beladen met drie zwarte balken van de rechter boven- naar de linker benedenhoek nederdalende, de linker helft van lazuur, beladen met een wassende maan van zilver. Het schild gedekt met een gouden kroon". Deze beschrijving dient men te lezen vanuit het standpunt van de wapendrager (waar men links noemt, ziet de toeschouwer het betreffende element rechts).

Wapen Ameland

Het wapen wordt als heerlijkheidswapen gevoerd sinds het einde der 16e eeuw. De oorsprong van het wapen is niet bekend. Volgens een overlevering zouden de schuinbalken de balken voorstellen, die de Amelanders op Terschelling hadden geroofd om er een galg van te maken.

Hierop slaat ook het volgende rijmpje:

De Amelander schalken,
hebben gestolen drie balken. 
Des avonds in de maneschijn,
daarom zal dit hun wapen zijn.

Amelander vlag

De drie balken uit het rijmpje worden ook afgebeeld op de Amelander vlag. Bij raadsbesluit van 27 juni 1950 is de gemeentevlag als volgt vastgesteld: "Vier even hoge banen van blauw en geel, met daarin op het midden van het blauw een zilveren omgewende wassenaar, op het geel drie zwarte verkorte rechter schuinbalken naast elkaar".

Liefde voor Ameland

'Welke impact heb jij op Ameland?’ Deze vraag stelt gemeente Ameland aan haar gasten en inwoners. De vraag is onderdeel van de campagne Liefde voor Ameland. Doel van de campagne: het mooie eiland Ameland houden zoals het op dit moment is. Zodat iedereen -van inwoner tot dagjesmensen- er kan blijven genieten van de natuur, de rust en de ruimte.  

#liefdevoorameland