Projecten

Projecten

 • Accommodatiebeleid

  De gemeente Ameland heeft ruim 30 accommodaties in eigendom. Er is een breed scala aan gebouwen. De oppervlakte, grootte, functie, spreiding over het eiland, onderhoudssituatie en de verhuur, gebruik of eigendom constructie verschilt sterk van elkaar.

 • Ameland Bouwt

  In Hollum, Ballum, Nes en Buren bouwen wij koop- en huurwoningen en stellen we nieuwbouwkavels beschikbaar.

 • Bereikbaarheid Ameland

  Informatie over de huidige problematiek rondom de vaargeul en over het vervolgonderzoek naar de bereikbaarheid van Ameland.

 • De Nieuwe Stelp

  Samen met onze samenwerkingspartners werken we aan een nieuwe ouderenzorglocatie in Hollum: De Nieuwe Stelp. Bekijk alle informatie over dit project.

 • Duurzaam Ameland(externe link)

  Ameland wil volledig in zijn energiebehoefte kunnen voorzien met duurzaam opgewekte elektriciteit en groen gas. Ook wil Ameland vijftien tot twintig jaar voorop lopen in de energietransitie.

 • Omgevingswet

  Vanaf 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking, een wet die alle wetten en regels bundelt over onze omgeving. Kijk hier voor informatie over de nieuwe wet.

 • Openbaar groen

  Over het onderhoud en de verzorging van openbaar groen op Ameland, in het bijzonder de bomen op gemeentegrond, vertellen we u graag meer op deze pagina.

 • Toerisme

  De afgelopen jaren zien we een steeds snellere verandering en groei van het toerisme. De gemeente is daarom gestart met het ontwikkelen van nieuw toerismebeleid.

 • Waddencampus(externe link)

  Het netwerkplatform dat Amelanders, onderwijs- en kennisinstellingen, studenten, ondernemers en overheden met elkaar verbindt om samen tot oplossingen te komen voor actuele vraagstukken .