Projecten

Projecten

 • Bereikbaarheid Ameland

  Informatie over de huidige problematiek rondom de vaargeul en over het vervolgonderzoek naar de bereikbaarheid van Ameland.

 • Accommodatiebeleid

  De gemeente Ameland heeft ruim 30 accommodaties in eigendom. Er is een breed scala aan gebouwen. De oppervlakte, grootte, functie, spreiding over het eiland, onderhoudssituatie en de verhuur, gebruik of eigendom constructie verschilt sterk van elkaar.

 • Omgevingswet

  Vanaf 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking, een wet die alle wetten en regels bundelt over onze omgeving. Kijk hier voor informatie over de nieuwe wet.

  Aan de slag met de Omgevinswet
 • Bomen en seniorensnoei

  Over het onderhoud en de verzorging van openbaar groen op Ameland, in het bijzonder de bomen op gemeentegrond, vertellen we u graag meer op deze pagina.

  Openbaar groen
 • Nieuwbouw Ambla

  Samen met onze samenwerkingspartners werken we aan een nieuwe ouderenzorglocatie in Hollum: Ambla. Bekijk alle informatie over dit project.

 • Ameland Bouwt

  In Hollum, Ballum, Nes en Buren bouwen wij koop- en huurwoningen en stellen we nieuwbouwkavels beschikbaar.

 • Toerisme

  De afgelopen jaren zien we een steeds snellere verandering en groei van het toerisme. De gemeente is daarom gestart met het ontwikkelen van nieuw toerismebeleid.

 • Waddencampus

  Het netwerkplatform dat Amelanders, onderwijs- en kennisinstellingen, studenten, ondernemers en overheden met elkaar verbindt om samen tot oplossingen te komen voor actuele vraagstukken .

 • Duurzaam Ameland

  Ameland wil volledig in zijn energiebehoefte kunnen voorzien met duurzaam opgewekte elektriciteit en groen gas. Ook wil Ameland vijftien tot twintig jaar voorop lopen in de energietransitie.