Op 24 april 2023 heeft de raad het Toerismebeleid ‘Van meer naar beter’ en de beleidsregels Verblijfsrecreatie vastgesteld. Het toerismebeleid geeft een beeld hoe het toerisme zich de komende tien jaar duurzaam kan ontwikkelen zodat het een bijdrage levert aan de Amelander economie en leefbaarheid. De beleidsregels Verblijfsrecreatie Ameland zijn een praktische uitwerking van het beleid en geven kaders voor de ruimtelijke ontwikkeling van de toeristensector.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen over het nieuwe toerismebeleid? Mail dan naar toerisme@ameland.nl of bel naar telefoonnummer (0519) 555 555.