Toerisme is de economische pijler van Ameland. Toerisme heeft een grote impact op de natuur en leefomgeving van het eiland. De afgelopen jaren zien we een steeds snellere verandering en groei van het toerisme. De gemeente is daarom gestart met het ontwikkelen van nieuw toerismebeleid. Op deze pagina vindt u meer informatie over het proces, bijeenkomsten, cijfers en documenten. 

Hoofdvraag nieuw toerismebeleid

De economische pijler van Ameland is toerisme, andere activiteiten zijn objectief gezien marginaal ten opzichte van de toerismesector. In de provincie Fryslân zijn we de grootste toeristische bestemming en ook binnen Nederland zijn we een belangrijke bestemming. De afgelopen jaren zien we op Ameland een steeds snellere verandering en groei van het toerisme. Dit heeft ook invloed op de eisen en wensen van gasten. Bewoners en bedrijven maken zich steeds meer zorgen om de huidige ontwikkelingen. Want welke invloed heeft toerisme op de leefomgeving. Voel ik me straks nog wel thuis op het eiland en wat zijn de gevolgen voor de natuur? Daarnaast is het toeristisch beleid van belang voor andere beleidsthema’s, omdat er altijd een link met toerisme bestaat. Van nieuwe ontwikkelingen zoals de omgevingsvisie, gevolgen voor de lokale woningmarkt tot horeca en detailhandelsbeleid; elke sector heeft baat bij een duidelijke richting voor toerisme op Ameland. Het huidige Amelander toeristisch beleid “Daar gaan we naar toe” uit 2005 is niet meer actueel en wordt vernieuwd, zodat Ameland goed kan inspelen op de ontwikkelingen die ons de komende decennia te wachten staan.

De centrale vraag die het nieuwe toerismebeleid moet beantwoorden, luidt:

Hoe moet toerisme op Ameland zich duurzaam ontwikkelen zodat het de cruciale bijdrage kan blijven leveren aan de Amelander economie en leefbaarheid?

Subvragen daarbij hebben onder andere betrekking op zaken als de trends en ontwikkelingen in de sector en de waarden (bijvoorbeeld toegankelijkheid, diversiteit van gasten, zelfredzaamheid, autovriendelijk etcetera). Maar ook hoe de doelgroep van de toekomst er uit zal zien, hoe duurzaamheid kan worden vormgegeven, hoe de identiteit van Ameland past bij de verwachtingen van de gasten en hoe de toekomstige relatie met de VVV wordt vormgegeven.

Planning en uitvoering

Dit proces voert de gemeente Ameland samen met Ginder (Voorheen ZKA Strategy) uit. Ginder gaat op Ameland in gesprek met diverse partijen om informatie op te halen en gaan daarbij ook op zoek naar het Amelander gevoel. Wat is nu de Amelander identiteit, wat maakt een Amelander een Amelander en welke rol speelt toerisme daarbij. Vervolgens bepaalt Ginder samen met de gemeente en andere partijen op het eiland wat ‘de stip op de horizon’ wordt en welke routes en keuzes daar naar toe leiden. Tenslotte wordt een uitvoeringsagenda opgesteld waar tevens een werkwijze voor het toetsen van nieuwe plannen op Ameland onderdeel van uitmaakt. 

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen over het nieuwe toerismebeleid? Neem dan contact op via toerisme@ameland.nl

Presentatie toerisme op bewonersavond van 20 april 2022