Toerismebeleid

Op 24 april 2023 heeft de raad het Toerismebeleid ‘Van meer naar beter’ en de beleidsregels Verblijfsrecreatie vastgesteld. Het toerismebeleid geeft een beeld hoe het toerisme zich de komende tien jaar duurzaam kan ontwikkelen zodat het een bijdrage levert aan de Amelander economie en leefbaarheid. De beleidsregels Verblijfsrecreatie Ameland zijn een praktische uitwerking van het beleid en geven kaders voor de ruimtelijke ontwikkeling van de toeristensector. Onderaan deze pagina vindt u het nieuwe toerismebeleid.

Heeft u vragen of opmerkingen hierover? Mail dan naar toerisme@ameland.nl of bel naar telefoonnummer (0519) 555 555.

Data over toerisme

Inleiding

Op verschillende manieren wordt informatie/data verzameld over onderwerpen die met toerisme te maken hebben. Op deze pagina bespreken we drie bronnen van drie verschillende soorten data. Het gaat om data van 

  • Wagenborg over het aantal overtochten naar Ameland.
  • Telraam over passerend verkeerd op verschillende plekken op het eiland.
  • Een extern bureau dat enquêtes afneemt onder mensen die Ameland bezoeken.

Hieronder vindt u voor alle drie die onderwerpen een link naar de externe pagina met de data. Daarnaast leggen we kort uit wat er gemeten wordt en hoe de website te gebruiken.

Overtochten: Wagenborg

Na afloop van elk jaar publiceert Wagenborg cijfers over het aantal overzettingen op basis van het aantal verkochte tickets. Deze zijn terug te vinden op de site van Wagenborg: Over Wagenborg (wpd.nl)(externe link), en dan onderaan de pagina bij het kopje ‘Vervoerkundig jaaroverzicht’. Let op, want er zijn ook cijfers voor de veerdienst naar Schiermonnikoog.

Vanaf 2014 kunt u daar per jaar cijfers vinden over bijvoorbeeld de hoeveelheid overgezette personen, auto’s of vrachtverkeer. Voor de veerdienst gaat dit over het traject van Holwerd naar Ameland (en niet omgekeerd). Voor de sneldienst gaat het over beide richtingen.

Passerend verkeer: Telraam

Op een aantal plekken op Ameland hebben inwoners een kastje achter het raam hangen die registreert hoeveel en welk soort verkeer er langskomt. Die kastjes zijn afkomstig van Telraam en de data is op hun website in te zien: Telraam(externe link). Elk gekleurd balkje dat u daar op de kaart ziet is een meetpunt. Als u met uw muis op zo’n punt gaat staan, laat hij de metingen van het laatste uur zien. Door erop te klikken verschijnt een extra venster met de data van de afgelopen week. Door in dat venter op ‘Meer gegevens’ te klikken kunt u nog verder in de tijd terug kijken en andere data zien. Meer informatie over hoe u de data kunt interpreteren vindt u via de volgende link: FAQ - Dutch (helpspace-docs.io)(externe link).

Toeristisch bezoek: Gastenonderzoek

Sinds medio 2022 voert een extern bureau onderzoek uit onder bezoekers van de vier Friese Waddeneilanden. Voor Ameland worden bezoekers met behulp van Wagenborg en de VVV uitgenodigd voor de digitale vragenlijst. Voor zover mogelijk zijn de antwoorden op die vragen samengevat in een dashboard. Dat dashboard is te vinden via de volgende link: Smartallies - Dashboard(externe link).

Bovenstaand dashboard gaat vanaf 1 oktober uit de lucht. Binnenkort ontvangen we een rapport met de eindresultaten van het onderzoek. We bekijken de mogelijkheid om dat vervolgens ook hier te publiceren.