De organisatie van de gemeente Ameland is vormgegeven volgens het directiemodel. De gemeentelijke organisatie wordt aangestuurd door een secretaris-directeur, twee adjunct-directeuren en een bedrijfsleider buitendienst. Binnen de clusters van de binnen- en buitendienst werken medewerkers in kleine teams aan de vele verschillende taken van de gemeente volgens onze kernwaarden: lef, samenwerking en integriteit.

Clusters en teams

 • Klant Contact Centrum
 • Beheer en Onderhoud
 • Fysieke Leefomgeving
 • Buitendienst
 • Sociaal Domein
 • Onderwijs, Personeel en Organisatie
 • Economische Zaken en Duurzaamheid
 • Bestuurssecretariaat
 • Financiën
 • Communicatie
 • Juridische Zaken
 • Griffie
 • Gemeentelijk Woningbedrijf

Klant Contact Centrum

Het Klant Contact Centrum is de spil van de organisatie. Hier kunt u terecht voor elke vraag die u heeft aan de gemeente. Het Klant Contact Centrum is te bereiken via telefoonnummer (0519) 555 555 of info@ameland.nl.

Veel van uw vragen kunnen direct bij het Klant Contact Centrum worden beantwoord. Indien nodig, verbinden de medewerkers van het Klant Contact Centrum u door met een medewerker.