De organisatie van de gemeente Ameland is vormgegeven volgens het directiemodel. De gemeentelijke organisatie wordt aangestuurd door een secretaris-directeur, twee adjunct-directeuren en een bedrijfsleider buitendienst. Binnen de clusters van de binnen- en buitendienst werken medewerkers in kleine teams aan de vele verschillende taken van de gemeente volgens onze kernwaarden: lef, samenwerking en integriteit.

Clusters en teams

Klant Contact Centrum
Beheer en Onderhoud
Fysieke Leefomgeving
Buitendienst
Sociaal Domein
Onderwijs, Personeel en Organisatie
Economische Zaken en Duurzaamheid
Bestuurssecretariaat
Financiën
Communicatie
Juridische Zaken
Griffie
Gemeentelijk Woningbedrijf

Klant Contact Centrum

Het Klant Contact Centrum is de spil van de organisatie. Hier kunt u terecht voor elke vraag die u heeft aan de gemeente. Het Klant Contact Centrum is te bereiken via telefoonnummer (0519) 555 555 of info@ameland.nl.

Veel van uw vragen kunnen direct bij het Klant Contact Centrum worden beantwoord. Indien nodig, verbinden de medewerkers van het Klant Contact Centrum u door met een medewerker.