Beleid, regels en plannen

Iedere gemeente heeft uitvoerende taken die in de wet vastliggen, maar kan op heel veel terreinen ook zelf beleid vaststellen. Wat wil de gemeente Ameland bereiken en waarover heeft het bestuur van de gemeente Ameland beleid vastgesteld? Dit kunt u vinden in de vastgestelde verordeningen, beleidsnota's en ruimtelijke plannen.