De mandaatregeling geeft algemene richtlijnen over hoe er in de gemeentelijke organisatie wordt omgegaan met gemandateerde bevoegdheden, de vervanging en de ondertekening.

In het mandaatregister is een overzicht van alle geldende mandaten opgenomen. Het geeft aan welke bevoegdheden er namens het college of de burgemeester door medewerkers van de gemeente of externen mogen worden uitgeoefend.