Gaat u bouwen of bijvoorbeeld een bedrijf of woning maken in een pand? Kijk dan eerst in het bestemmingsplan om te zien wat de mogelijkheden zijn. Hieronder kunt u de bestemmingsplannen online inzien. Oude bestemmingsplannen zijn nog niet digitaal beschikbaar en kunt u inzien op het gemeentehuis. De ruimtelijke plannen die na 1 juli 2009 zijn vastgesteld kunt u ook raadplegen op:

www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een bestemmingsplan bestaat uit:

  • Verbeelding: een plattegrond waarop met kleuren, lijnen en tekens de verschillende bestemmingen staan aangegeven.
  • Planregels: hier ziet u wat binnen een bepaalde bestemming wel en niet mag.
  • Toelichting: beschrijving van hoe het plan tot stand is gekomen en welke ontwikkelingen te verwachten zijn.

In een structuurvisie doet de gemeente uitspraken over de gewenste (ruimtelijke) ontwikkeling. Om dit toekomstbeeld te realiseren wordt in een structuurvisie aandacht besteed aan bijvoorbeeld identiteit, wonen, infrastructuur en de benodigde voorzieningen.