Wat is het?

De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen. Bij de waardering maakt de gemeente gebruik van een waarderingsmodel waarmee alle woningen in de gemeente worden getaxeerd. Denkt u dat de gegevens met betrekking tot de woning niet kloppen? Maak een afspraak met één van de medewerkers van team Belastingen. De medewerker beoordeelt samen met u of de WOZ-waarde klopt en of een taxateur opnieuw naar uw WOZ-waarde moet kijken. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde passen we die uiteraard aan.

Direct regelen

  • Bel (0519) 555 555 voor het maken van een afspraak!

Wat moet ik doen?

Als u van mening bent dat wij een fout hebben gemaakt, kunt u dit eenvoudig via een bezwaarschrift melden. Een taxatierapport hoeft niet te worden opgemaakt en meegezonden. Een taxatierapport in de bezwaarfase heeft niet persé een toegevoegde waarde.

Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking schriftelijk indienen bij de gemeente Ameland. Geef in uw bezwaarschrift aan waarom u het niet eens bent met de beschikking.Als u op 1 januari geen eigenaar of gebruiker was van het pand dat op de beschikking genoemd is, kunt u eveneens bezwaar maken.

Het bezwaar kunt u richten aan: Heffingsambtenaar gemeente Ameland, Postbus 22, 9160 AA Hollum-Ameland.Het indienen van een bezwaarschrift ontslaat u niet van de verplichting tot tijdige betaling.

Het indienen van bezwaar kan niet per e-mail.

Hertaxatie

Nadat u uw bezwaar heeft ingediend, verzoeken wij u het formulier WOZ bezwaar 2024 bij ons in te dienen. Dit formulier helpt de taxateur om de hertaxatie te doen.