Wat is het?

De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om de WOZ-waarde te hoog vast te stellen. Bij de waardering maakt de gemeente gebruik van een waarderingsmodel waarmee alle woningen in de gemeente worden getaxeerd. Denkt u dat de gegevens met betrekking tot de woning niet kloppen? Maak een afspraak met één van de medewerkers van team Belastingen. De medewerker beoordeelt samen met u of de WOZ-waarde klopt en of een taxateur opnieuw naar uw WOZ-waarde moet kijken. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde passen we die uiteraard aan.

WOZ bezwaar laten indienen door no cure no pay bureau

De laatste tijd verschijnen in de pers regelmatig berichten over bureaus en makelaars die zich opwerpen als belangenbehartiger voor de burger bij de bezwarenafhandeling Wet Waardering onroerende zaken. Argumenten zoals: "WOZ-waarde te hoog? Wij maken gratis bezwaar voor u!" worden aangehaald om hen kosteloos (no cure no pay) in te schakelen voor het indienen van een bezwaarschrift. Het klinkt mooi, maar hoe werkt het nu eigenlijk? Lees hierover meer in onze bijlage "WOZ bezwaar laten indienen door no cure no pay bureau".

Direct regelen

  • Bel (0519) 555 555 voor het maken van een afspraak!

Wat moet ik doen?

Als u van mening bent dat wij een fout hebben gemaakt, kunt u dit eenvoudig via een bezwaarschrift melden. Een taxatierapport hoeft niet te worden opgemaakt en meegezonden. Een taxatierapport in de bezwaarfase heeft niet persé een toegevoegde waarde.

Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken na dagtekening van de beschikking schriftelijk indienen bij de gemeente Ameland. Geef in uw bezwaarschrift aan waarom u het niet eens bent met de beschikking.Als u op 1 januari geen eigenaar of gebruiker was van het pand dat op de beschikking genoemd is, kunt u eveneens bezwaar maken.

Het bezwaar kunt u richten aan: Heffingsambtenaar gemeente Ameland, Postbus 22, 9160 AA Hollum-Ameland.Het indienen van een bezwaarschrift ontslaat u niet van de verplichting tot tijdige betaling.

Het indienen van bezwaar kan niet per e-mail.