Wat is het?

U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

Tarieven 2024

  • Tarief één persoon € 178,11
  • Tarief meerdere personen € 233,99
  • Opslag kamerverhuur € 47,32
  • Tarief recreatiewoning:- 3 of minder bedden € 141,83, 4, 5 of 6 bedden € 168,09, 7 of meer bedden € 194,36
  • 1 extra container € 89,05
  • 2 of 3 extra containers € 178,10

Wat moet ik doen?

U betaalt de afvalstoffenheffing.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.