Wat is het?

U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

Tarieven 2022

  • Tarief één persoon € 169,54
  • Tarief meerdere personen € 222,73
  • Opslag kamerverhuur € 45,04
  • Tarief recreatiewoning:- 3 of minder bedden € 135,-- 4, 5 of 6 bedden € 160,-- 7 of meer bedden € 185,-
  • 1 extra container € 84,77
  • 2 of 3 extra containers € 169,54

Wat moet ik doen?

U betaalt de afvalstoffenheffing.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.