Wat is het?

De gemeente heft toeristenbelasting omdat toeristen gebruik maken van voorzieningen in de gemeente. Ondernemers die slaapgelegenheid aanbieden aan toeristen en dagtoeristen betalen de toeristenbelasting.

Biedt u slaapgelegenheid aan in uw hotel, pension, groepsaccommodatie, recreatiewoning of camping? Dan krijgt u een aanslag toeristenbelasting. U kunt dit bedrag doorberekenen aan de toerist (vanaf leeftijd 4 jaar) die bij u overnacht.

Wat doen we met de opbrengst van de toeristenbelasting?

De gemeente is belast met onder meer de aanleg en instandhouding van de wegen, brandweer, openbare verlichting, fiets- en wandelroutes en plantsoenen. Geen van deze taken is kostendekkend. Vanuit het rijk ontvangt de gemeente voor elke inwoner een vergoeding om deze taken toch te kunnen uitvoeren. Voor de bewoners van tweede woningen ontvangt de gemeente echter geen uitkering. Omdat zij ook gebruik maken van de gemeentelijke voorzieningen, wordt van hen in de vorm van een toeristenbelasting een bijdrage gevraagd.

Wat moet ik doen?

U betaalt de toeristenbelasting.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de aanslag, kunt u bezwaar maken. Zet in uw bezwaar het aanslagnummer en leg uit waarom u het er niet mee eens bent.

Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Tarieven

Tarieven toeristenbelasting 2024

  • € 2,00 per persoon per nacht.

Informatie over de heffing toeristenbelasting

Een nieuwe verordening toeristenbelasting

In 2017 heeft een extern bureau een onderzoek ingesteld naar de forfaits die waren opgenomen in de verordening toeristenbelasting. Als gevolg hiervan zijn vanaf 2018 een aantal veranderingen in de toeristenbelasting doorgevoerd.

Wat is veranderd?

  • De forfaitaire heffingsmethodiek wordt alleen nog toegepast als dat noodzakelijk is: bij vaste plaatsen en seizoenplaatsen op campings.
  • De heffing voor alle overige belastingcategorieën wordt gebaseerd op werkelijke overnachtingen.

Wanneer ontvangt u een aanslag toeristenbelasting?

In voorgaande jaren ontvingen belastingplichtigen in het voorjaar een voorlopige aanslag toeristenbelasting, gebaseerd op de aantallen van voorgaande jaren. De gemeente legt voor de meeste verhuurders geen voorlopige aanslag meer op. Alleen voor enkele grotere verhuurorganisaties gebeurt dit nog wel.

Dit betekent dat u na afloop van het belastingjaar de definitieve aanslag toeristenbelasting ontvangt.

Hoe wordt de aanslag toeristenbelasting bepaald?

Aan het einde van het jaar ontvangt u een aangifteformulier waarop u het aantal overnachtingen van het afgelopen jaar aangeeft. Dit formulier vormt de basis voor de aanslag toeristenbelasting die de gemeente u oplegt.

Om het aangifteformulier op een juiste manier in te kunnen vullen, moet u het aantal overnachtingen van personen van vier jaar en ouder registreren. Iedereen die toeristisch verhuurt, is verplicht de overnachtingen bij te houden in een nachtverblijfregister. Dit kan een eigen registratie zijn of een registratie op basis van het model van de gemeente. De gemeente verstrekt dit op verzoek.