Nieuws

 • Ameland goed op weg naar duurzame samenleving

  (21-09-2017)

  Ameland, Vlieland, Terschelling behoren tot de tien duurzaamste gemeenten van Nederland. Dat blijkt uit de nieuwe Gemeentelijke Duurzaamheidsindex van de stichting Duurzame Samenleving.

  Lees meer
 • Openbare raadsvergadering op 25 september

  (20-09-2017)

  U bent van harte welkom bij de openbare raadsvergadering  op maandag 25 september om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De vergadering is ook rechtstreeks te beluisteren via de LOA.

  Lees meer
 • Mantelzorg Awards: nomineer uw beste mantelzorgsteun

  (18-09-2017)

  Zorgt u voor een familielid of andere dierbare? Dan kunt u tot 8 oktober iemand door wie u zich het meest gesteund voelt, nomineren voor een Mantelzorg Award via www.mantelzorgawards.nl. Want ook dit jaar worden de Mantelzorg Awards uitgereikt aan bijzondere mensen die een mantelzorger steunen.

  Lees meer
 • Vacature Juridisch Medewerker

  (16-09-2017)

  Het directieteam van de gemeente Ameland is op zoek naar enthousiaste kandidaten voor de functie van:

  Juridisch Medewerker (m/v)
  24 uur per week
  Lees meer
 • Waddeneilanden steunen Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba

  (14-09-2017)

  De gezamenlijke Waddeneilanden hebben besloten de getroffen eilanden Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba te ondersteunen met een bedrag van € 10.000,-.

  Lees meer
 • Ontwerpomgevingsvergunning uitgebreide procedure Smitteweg 5b, Ballum

  (13-09-2017)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het onderstaande project:

  Smitteweg 5b te Ballum, kadastraal bekend gemeente Ballum, sectie H, nummer 7050: realisatie bedrijfswoning bij zoogkoeienstal. De aanvraag omgevingsvergunning is binnengekomen op 2 maart 2017 en betreft de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.

  Lees meer
 • Iepen Mienskips Fûns: Idee voor jouw eiland, dorp of vereniging?

  (13-09-2017)

  Op de Friese Waddeneilanden bruist het van de initiatieven. Streekwerk Waddeneilanden is op zoek naar deze initiatiefrijke inwoners die een goed idee hebben om de leefbaarheid op het eiland te verbeteren.

  Lees meer
 • College van B&W staat pal voor democratische vrijheid raadsleden

  (13-09-2017)

  In reactie op de melding van twee leden van de gemeenteraad dat zij geïntimideerd zouden zijn via hun werkgevers in de kwestie van het beoogde wellnesscentrum in Nes wil het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland het volgende kwijt:

  Lees meer
 • Aanvullende vergoeding OV-chipkaart 2017

  (01-09-2017)

  Studenten die recht hebben op een reisvoorziening op grond van de Wet Studiefinanciering kunnen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de bootkosten van maximaal € 59,32 per jaar. De student ontvangt de vergoeding over het kalenderjaar 2017.

  Lees meer
 • Toelage uitwonende studenten schooljaar 2017-2018

  (01-09-2017)

  Ouders (of verzorgers) van uitwonende studenten kunnen in aanmerking komen voor een gemeentelijke toelage van maximaal  €152,10 per maand. Het betreft leerlingen tot en met 17 jaar die aan de vaste wal studeren en wonen.

  Lees meer
 • Wagenborgpas voor eilander studenten

  (30-08-2017)

  Personen die in de Basisregistratie Personen (BRP) van Ameland staan ingeschreven, kunnen gebruik maken van een Wagenborgpas voor eilanders. Met deze pas kunt u bij de toegangscontrole op de veerdam in Holwerd in aanmerking komen voor de eilander tarieven. Voor Amelander scholieren en studenten die uit de BRP van Ameland zijn uitgeschreven, wordt een uitzondering gemaakt op deze regel. Ook zij kunnen voor een eilander Wagenborgpas in aanmerking komen, mits zij direct na uitschrijving uit de BRP van Ameland een recent bewijs van inschrijving van de betreffende school aan de vaste wal inleveren bij het kantoor van Wagenborg Passagiersdiensten in Nes.

  Lees meer
 • Nieuw kraanvoertuig met afvalpersbak in gebruik

  (30-08-2017)

  Vanaf september kunt u dit nieuwe kraanvoertuig met afvalpersbak op Ameland tegenkomen. De gemeente Ameland gebruikt dit inzamelvoertuig voor onder andere het legen van de ondergrondse containers. Met behulp van de afvalpersbak kan de gemeente Ameland de reiniging op een efficiëntere wijze laten verlopen. De verdichting van het afval is door de perskracht beter. Afhankelijk van het soort afval kan er in een afvalpersbak twee tot drie keer zoveel afval worden ingezameld dan voorheen. Dit levert een enorme reductie op van het aantal ritten van en naar de ondergrondse containers, naar de milieustraat en naar het vaste land. Bijkomend voordeel is dat het wegen van het afval direct plaatsvindt in het voertuig in plaats van op de milieustraat. De weeggegevens per bedrijf zijn direct beschikbaar.

  Lees meer
 • Hybride warmtepompen in gebruik

  (07-08-2017)

  Het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland heeft onlangs de 33ste en voorlopig laatste hybride warmtepomp in gebruik genomen. De toestellen zijn de afgelopen maanden geplaatst in huurwoningen van het woningbedrijf. Burgemeester Albert de Hoop stelde de 33ste warmtepomp, in de woning mevrouw Smit-De Wind in Hollum, officieel in gebruik. De eigenaren van drie Amelander installatiebedrijven die de toestellen hebben geïnstalleerd, waren hierbij ook aanwezig.

  Lees meer
 • Gouden Quality Coast Award voor Ameland

  (05-07-2017)

  Ameland heeft als groene en duurzame toeristische bestemming opnieuw de gouden Quality Coast Award in de wacht gesleept. De gemeente Ameland ontving vanmiddag bij de uitreiking op het strand van Renesse de gouden Quality Coast Award voor 2017/2018. Door het behalen van het keurmerk heeft Ameland wederom internationale erkenning gekregen in het streven naar een zo groot mogelijke kwaliteit in mens- en natuurvriendelijk toerisme. Ameland is een van de zeven gemeenten in Nederland die een dergelijke award krijgt en het enige Waddeneiland.

  Lees meer
 • Handige Omrin Afvalapp voor inzameldata van uw afval

  (07-06-2017)

  Vergeten de container op tijd aan de weg te zetten? Dat hoeft niet meer met de afvalapp van Omrin. Vanaf medio juni start de gemeente Ameland voor inwoners en gasten van Ameland een pilot met de gratis app Omrin Afval. Deze afvalkalender op de smartphone of tablet kan worden ingesteld op adres en geeft precies aan wanneer welke container wordt geleegd.

  Lees meer
 • Activiteitenkalender 2017

  (11-01-2017)

  De verschillende organisaties van evenementen op Ameland hebben in 2016 de data van evenementen doorgegeven die zij in 2017 willen organiseren. Deze activiteitenkalender met de akkoord bevonden datums voor het jaar 2017 is vastgesteld.

  Lees meer
Archief