Nieuws

 • Wethouder Sport loopt Ameland Adventure Run

  (15-12-2017)

  Wethouder Peter Pot, onder meer verantwoordelijk voor de portefeuille sport, verkent het parcours van de 14e Ameland Adventure Run.

  Lees meer
 • Collectieve zorgverzekering voor minima: AV FRIESO

  (13-12-2017)

  Heeft u een laag inkomen en verwacht u veel zorgkosten in 2018? Dan is de zorgverzekering AV FRIESO voor u een optie. De AV FRIESO biedt een uitgebreid vergoedingenpakket tegen een lage(re) premie. De gemeente betaalt een deel van de premie. Gemeente Ameland biedt deze collectieve zorgverzekering samen aan met De Friesland Zorgverzekeraar. De collectieve verzekering bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering (keuze uit twee soorten: ‘Compleet’ en ‘Compact’). Vanaf € 131,79 per maand bent u al uitgebreid verzekerd. Inwonende kinderen tot 18 jaar zijn gratis aanvullend meeverzekerd.

  Lees meer
 • Openbare raadsvergadering op 18 december

  (13-12-2017)

  U bent van harte welkom bij de openbare raadsvergadering op maandag 18 december om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum. De vergadering kunt u ook rechtstreeks beluisteren via de LOA.

  Lees meer
 • Buslijn 163 Holwerd-Groningen opgeheven

  (29-11-2017)

  De buslijn 163 (Qbuzz) gaat momenteel twee keer per dag vanaf Holwerd via Lauwersoog naar Groningen (13.32 uur en 19.32 uur) en andersom vanaf Groningen naar Holwerd (11.19 uur en 17.17 uur). Vanwege het geringe gebruik heeft OV Bureau Groningen Drenthe besloten om lijn 163 op de route Lauwersoog – Holwerd per 10 december te laten vervallen.

  Lees meer
 • Omgevingsvergunning met uitgebreide procedure Smitteweg 5b, Ballum

  (29-11-2017)

  Het ontwerpbesluit voor het verlenen van onderstaande omgevingsvergunning heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn zijn er geen zienswijzen ingebracht. Het college heeft de omgevingsvergunning op 31 oktober 2017 verleend.

  Lees meer
 • Vacature Voorzitter Rekenkamercommissie vijf Waddeneilanden

  (27-11-2017)

  Per januari 2018 ontstaat de vacature voor een voorzitter van de rekenkamercommissie van de vijf Waddeneilanden Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Vlieland.

  Voorzitter gezamenlijke rekenkamercommissie Waddeneilanden

  Taken van de commissie en de voorzitter
  Het doel van de rekenkamercommissie is het versterken van de controlerende rol van de raad. Om dit te bereiken verricht de commissie onafhankelijk onderzoek, dat gericht is op de effectiviteit en de efficiency van het gemeentelijk beleid, inclusief de uitvoering daarvan. De onderzoeken worden in principe door de drie leden zelf uitgevoerd. Na afloop van elk onderzoek wordt aan de vijf raden gerapporteerd en worden aanbevelingen gedaan.
  Lees meer
 • Reconstructie Zuiderlaan in Hollum

  (27-11-2017)

  Vanaf maandag 11 december start de gemeente Ameland met de reconstructie van de Zuiderlaan in Hollum. Aannemersbedrijf Nagtegaal is de hoofdaannemer van dit werk. Bij Zuiderlaan/Burenlaan/Oosterlaan/Kerkepad starten de werkzaamheden richting het zuiden tot de grens bebouwde kom.

  Lees meer
 • Inschrijving aanduiding politieke groepering

  (22-11-2017)

  Om als politieke groepering deel te kunnen nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 moet uw politieke groepering ingeschreven staan in een register, dat door het centraal stembureau voor die verkiezing is aangelegd. De kandidaatstelling voor de gemeenteraadsverkiezingen is op maandag 5 februari 2018. Uiterlijk woensdag 27 december 2017 kunt u voor inschrijving een schriftelijk verzoek indienen bij het centraal stembureau. Voorwaarde is dat uw politieke groepering een vereniging is met volledige rechtsbevoegdheid. U kunt uw verzoek richten tot het centraal stembureau, Postbus 22, 9160 AA Hollum. Voor de registratie moet een waarborgsom van €112,50 worden betaald aan de gemeente Ameland. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Burgerzaken via telefoonnummer (0519) 555 555.

  Lees meer
 • Gladheid bestrijden op Ameland

  (20-11-2017)

  De gemeente heeft als taak om de wegen op Ameland onder winterse omstandigheden zo goed mogelijk begaanbaar te houden. We strooien dan ook wanneer de wegen (mogelijk) glad worden door bevriezing, sneeuw of ijzel.
   

  Lees meer
 • Papierinzameling Buren

  (14-11-2017)

  Helaas is een pomp van de zijlader vanmorgen stukgegaan. We kunnen daarom niet verder met de papierinzameling van het dorp Buren.

  Een vervangende auto kan pas vanavond met de boot komen.

  Lees meer
 • De Ping-consulent helpt u met uw financién

  (07-11-2017)

  Heeft u moeite met de administratie van uw financiën of heeft u schulden? Onze consulent van Ping (persoonlijk financieel advies) kan u helpen. De consulent, Berend Veen, kan u bijvoorbeeld ondersteunen via slimme budgettips, bij het opzetten van een goede privéadministratie, bij het aanvragen van inkomensondersteunende regelingen of bij het regelen van schuldhulpverlening.

  Lees meer
 • Hybride warmtepompen in gebruik

  (07-08-2017)

  Het Gemeentelijk Woningbedrijf Ameland heeft onlangs de 33ste en voorlopig laatste hybride warmtepomp in gebruik genomen. De toestellen zijn de afgelopen maanden geplaatst in huurwoningen van het woningbedrijf. Burgemeester Albert de Hoop stelde de 33ste warmtepomp, in de woning mevrouw Smit-De Wind in Hollum, officieel in gebruik. De eigenaren van drie Amelander installatiebedrijven die de toestellen hebben geïnstalleerd, waren hierbij ook aanwezig.

  Lees meer
 • Activiteitenkalender 2017

  (11-01-2017)

  De verschillende organisaties van evenementen op Ameland hebben in 2016 de data van evenementen doorgegeven die zij in 2017 willen organiseren. Deze activiteitenkalender met de akkoord bevonden datums voor het jaar 2017 is vastgesteld.

  Lees meer
Archief