Nieuws

 • Febo Perdok wordt waarnemend secretaris-directeur gemeente Ameland

  (16-08-2018)

  Febo Perdok wordt per 1 oktober 2018 benoemd als waarnemend secretaris-directeur bij de gemeente Ameland. Hij vervult deze functie tot de gemeente een opvolger heeft gevonden voor Marloes van Rijswijk. Mevrouw Van Rijswijk start per 1 oktober 2018 met haar nieuwe functie als secretaris-directeur bij de gemeente Sint-Michielsgestel.

  Lees meer
 • Woning te huur in Hollum

  (15-08-2018)

  De woning Schoolstraat 1a in Hollum is per 1 september beschikbaar voor verhuur. De woning heeft drie slaapkamers, waarvan één op de begane grond. De huurprijs bedraagt € 693,00 per maand. Deze woning wordt bij voorkeur toegewezen aan een meerpersoonshuishouden.

  Lees meer
 • Inloopavond raadsfracties op 22 augustus

  (13-08-2018)

  Woensdag 22 augustus tussen 19.30 en 21.00 uur bent u van harte welkom op de inloopavond van de fracties.

  Lees meer
 • Rook- en stookverbod geldt tot 1 september

  (07-08-2018)

  In verband met het aanhoudende warme weer, de droogte en de wind heeft het college van Burgemeester en Wethouders besloten het geldende rook- en stookverbod in bossen en natuurterreinen te verlengen tot 1 september 2018.

  Lees meer
 • Beach Clean Up Ameland 2018

  (04-08-2018)

  Op 2 en 3 augustus vond op Ameland de Beach Clean Up plaats, in samenwerking met de Juttersvereniging Ameland. Wethouder Ellen Bruins Slot gaf het startsein.

  Lees meer
 • Respijtweekend voor mantelzorgers

  (03-08-2018)

  Iedereen heeft van tijd tot tijd ontspanning nodig. Zeker als u de zorg voor een chronisch zieke partner, een ziek kind of een ander (familielid) al langere tijd voor uw rekening neemt, is het goed de zorg even los te laten en nieuwe energie op te doen!

  Lees meer
 • Nieuwe beleidsregels voor planologische kruimelgevallen

  (02-08-2018)

  Burgemeester en wethouders hebben op 24 juli jl. de nieuwe ‘Beleidsregels planologische kruimelgevallen gemeente Ameland 2018’ vastgesteld. De bestaande beleidsregels uit 2016 zijn daarbij komen te vervallen.

  Lees meer
 • Ter inzagelegging ontwerpwijzigingsplan ‘Vrijewilpad Buren – woningbouwplan twee woningen’

  (01-08-2018)

  Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.6.1.a. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, met ingang van donderdag 2 augustus 2018, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpwijzigingsplan ‘Vrijewilpad Buren – woningbouwplan twee woningen’.

  Lees meer
 • Informatieavond Bereikbaarheid Ameland

  (01-08-2018)

  Save the date - 11 september 2018

  Lees meer
 • Nieuwsbrief Zorg op Ameland editie 8

  (01-08-2018)

  De nieuwe locatie voor ouderenzorg op Ameland komt een stap dichterbij. De plannen voor de nieuwe Stelp gaan een volgende fase in. Samen met bewoners, medewerkers, omwonenden en betrokken partijen wil de gemeente eerst een visie ontwikkelen voor het gebied aan de Oranjeweg. Daarna komt er een programma van eisen voor het gebouw. Op 21 augustus worden geïnteresseerde Amelanders uitgebreid geïnformeerd over de aanpak. Iedereen is van harte uitgenodigd.

  Lees meer
 • Niet zwemmen in ongecontroleerd water!

  (27-07-2018)

  Het Wetterskip Fryslân en de gemeente Ameland roepen op om niet in ongecontroleerd water te zwemmen. Onder ongecontroleerd water vallen vijvers, plassen en de dijksloot. Laat ook uw huisdier(en) niet drinken uit een troebele sloot. 

  Lees meer
 • Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Hollum- Jan Jacobsweg’

  (25-07-2018)

  Burgemeester en wethouders van Ameland maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad van Ameland bij besluit van 25 juni 2018 het bestemmingsplan ‘Hollum- Jan Jacobsweg’ gewijzigd heeft vastgesteld.  

  Het bestemmingsplan heeft betrekking op de realisatie van een woning op de percelen op en naast het parkeerterrein aan de Jan Jacobsweg te Hollum, kadastraal bekend onder gemeente Ballum, sectie G, nummer 2577 (deels) en gemeente Ballum, sectie H, nummer 18 (deels). De wijziging betreft het toevoegen van de functieaanduiding ‘verblijfsrecreatie’ op de verbeelding van het bestemmingsplan. 

  Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Hollum- Jan Jacobsweg’ met planidentificatienummer NL.IMRO.0060.20171795-VG01 ligt vanaf donderdag 26 juli 2018 tot en met woensdag 5 september 2018 ter inzage op het gemeentehuis in Ballum. Het bestemmingsplan is tevens te vinden op www.ameland.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl

  Lees meer
 • Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Strandweg Buren- Agrarische bestemming tussen 24 en 34’

  (18-07-2018)

  Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, met ingang van 19 juli 2018, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Strandweg Buren – Agrarische bestemming tussen 24 en 34’. Het ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op de vervanging van de bestemming ‘Wonen-1’ door de bestemming ‘Agrarisch – cultuurgrond’ aan de Strandweg te Buren, kadastraal bekend gemeente Nes, sectie D, nummer 392. Het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding. De stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis. Ook kunt u de stukken raadplegen op www.ameland.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl.

  Lees meer
 • Waarnemend burgemeester Gerard van Klaveren op Ameland

  (16-07-2018)

  Op dinsdag 10 juli is Gerard van Klaveren door commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok voor een periode van anderhalf jaar beëdigd tot waarnemend burgemeester van Ameland. De heer Van Klaveren (67, VVD) was eerder twaalf jaar burgemeester van Weststellingwerf en daarvoor acht jaar gedeputeerde.

  Lees meer
 • Grote opkomst en veel lof bij afscheid Albert de Hoop

  (16-07-2018)

  Het restaurant De Piraat was op vrijdag 6 juli flink afgeladen met een bijzonder gezelschap: genodigden van het vasteland en Amelanders die in grote getale gehoor hadden gegeven aan de uitnodiging om de burgemeester uit te zwaaien. Een groot aantal sprekers had zich gemeld, onder wie Commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok, burgemeester Bert Wassink van buureiland Terschelling, Lars Olsen van het Deense Fanø en VVV-voorzitter Wietse Schuitema. Commissaris Brok benoemde Albert de Hoop tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Johan Kiewiet van de Amelander Energie Coöperatie bood De Hoop het eerste erelidmaatschap van de coöperatie aan. Ook kreeg hij van de gemeente Ameland een boekje waarin alle duurzame pagina’s uit De Amelander gebundeld zijn. FC Groningen schonk hun ‘twaalfde man’, doelend op de jarenlange samenwerking tussen de voetbalclub en Ameland, een gepersonaliseerd voetbalshirt met nr. 12.

  Lees meer
 • Aanmeldactie mantelzorgers van start

  (11-07-2018)

  De gemeente Ameland waardeert het werk van mantelzorgers. Mantelzorgers zijn een grote steun voor mensen die hulp nodig hebben en een belangrijke aanvulling op professionele zorg. Er zijn veel mantelzorgers in onze gemeente, meer dan wij nu in beeld hebben. Daarom houden wij weer een aanmeldactie voor mantelzorgers. Mantelzorgers die zich nog niet eerder hebben aangemeld bij de gemeente en dit voor woensdag 25 juli doen, ontvangen uiterlijk begin augustus een VVV-bon van €75,-. Heeft u zich al eerder bij ons aangemeld? Dan ontvangt u binnenkort automatisch een VVV-bon. Opnieuw aanmelden is niet nodig.

  Lees meer
 • Ter inzagelegging ontwerp wijzigingsplan ‘Vrijewilpad 5 te Buren Ameland’

  (11-07-2018)

  Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.6.1.a. van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat, met ingang van 12 juli 2018, gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp wijzigingsplan ‘Vrijewilpad 5 te Buren Ameland’. Burgemeester en wethouders zijn voornemens gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid, zoals opgenomen in bestemmingsplan ‘Buren’. Het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch-cultuurgrond’ naar de bestemming ‘Wonen-1’ aan het Vrijewilpad 5 te Buren, kadastraal bekend gemeente Nes, sectie D, nummer 1774. Het ontwerp wijzigingsplan bestaat uit een toelichting, regels en een verbeelding. De stukken liggen voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis. Ook kunt u de stukken raadplegen via onderstaande links.

  Lees meer
 • Gerard van Klaveren benoemd tot waarnemend burgemeester van Ameland

  (11-07-2018)

  Op dinsdag 10 juli is Gerard van Klaveren door commissaris van de Koning drs. A.A.M. Brok beëdigd tot waarnemend burgemeester van Ameland. De heer Van Klaveren (67, VVD) was eerder twaalf jaar burgemeester van Weststellingwerf en daarvoor acht jaar gedeputeerde. De benoeming is voor een periode van anderhalf jaar.

  Lees meer
 • Preventie- en handhavingsplan alcohol vastgesteld

  (11-07-2018)

  De raad heeft op 25 juni 2018 het Preventie- en handhavingsplan alcohol, De Friese Waddeneilanden 2018-2021 vastgesteld. Het plan heeft betrekking op de uitvoering van de toezicht op en handhaving van de voorschriften uit de Drank- en Horecawet. Het plan treedt in werking op 1 juli 2018.

  Lees meer
 • Geen welstandscommissie op 8 en 22 augustus

  (09-07-2018)

  In verband met de zomerperiode is er op 8 en 22 augustus geen zitting van de lokale welstandscommissie.

  Lees meer
 • Marloes van Rijswijk vertrekt naar Brabant

  (09-07-2018)

  Gemeentesecretaris-directeur Marloes van Rijswijk aanvaardt per 1 oktober een nieuwe functie bij de gemeente Sint-Michielsgestel. Dit betekent dat zij per die datum afscheid neemt van Ameland en van de gemeentelijke organisatie.

  Lees meer
 • Albert de Hoop is Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

  (07-07-2018)

  Bij zijn afscheid als burgemeester van de gemeente Ameland is Albert de Hoop vrijdag 6 juli in restaurant De Piraat in Nes benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

  Lees meer
 • Opnieuw Blauwe Vlag voor strand van Ameland

  (04-05-2018)

  De Internationale Jury voor de Blauwe Vlag van FEE International heeft het strand van Ameland voor de 31e keer bekroond met de Blauwe Vlag. Wethouder Joop Lodewijks van de gemeente Ameland ontving het keurmerk vandaag tijdens de Jaarlijkse Blauwe Vlag Ceremonie bij de jachthaven in Uitgeest voor de badstranden van Hollum, Nes en Buren.

  Lees meer
Archief