Nieuws

 • Leo Pieter Stoel beëdigd en geïnstalleerd als burgemeester van Ameland

  (16-01-2020) Lees meer
 • Woning te huur in Nes

  (15-01-2020) Lees meer
 • Advies aan minister voor bereikbaarheid Ameland

  (14-01-2020) Lees meer
 • Milieustraat op 14 januari gesloten

  (13-01-2020) Lees meer
 • Omgevingsvergunning met uitgebreide procedure Molenweg 7 Nes

  (08-01-2020) Lees meer
 • Bekendmaking ambtshalve uitschrijvingen basisregistratie personen

  (24-12-2019) Lees meer
 • Intrekking ontwerpbestemmingsplan 6 nieuwe recreatiewoningen recreatieterrein Nes-Buren

  (24-12-2019) Lees meer
 • Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning 2020 vastgesteld

  (24-12-2019) Lees meer
 • Nieuwe belastingverordeningen vastgesteld

  (24-12-2019) Lees meer
 • Koninklijke onderscheidingen voor vrijwilligers brandweer Ameland

  (19-12-2019) Lees meer
 • Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan ‘Ballum-Camminghastraat 16’

  (18-12-2019) Lees meer
 • Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure ‘Bouw loods Strandweg te Ballum’

  (18-12-2019) Lees meer
 • Uitbreiding subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns en aanmoedigingsprijs LF2028 voor MadNes

  (16-12-2019) Lees meer
 • Vacature Rekenkamercommissie De Waddeneilanden

  (04-12-2019) Lees meer
 • Ameland meest duurzame gemeente van Friesland

  (22-11-2019) Lees meer
 • Twee lezingen over positief opvoeden

  (03-10-2019) Lees meer
Archief