Nieuws

 • Woning te huur in Hollum

  (19-12-2018)

  De woning Hidde Dirks Katstraat 8 in Hollum is per 15 januari 2019 beschikbaar voor verhuur. De woning heeft één slaapkamer. De huurprijs bedraagt € 543,74 exclusief € 52,18 servicekosten, per maand. De woning is gelegen op de begane grond. Deze woning wordt bij voorkeur toegewezen aan een huishouden waarvan ten minste één lid van het huishouden een indicatie heeft volgens de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Wet langdurige zorg of de Zorgverzekeringswet. Een tekening en foto kunt u vinden op www.ameland.nl/wonen.

  Lees meer
 • Wijzigingen afvalinzameling en openingstijden milieustraat

  (18-12-2018)

  In verband met de feestdagen zijn er enkele wijzigingen voor wat betreft de openingstijden van de milieustraat en het schema van de afvalinzameling.

  De milieustraat is gesloten op:

  Lees meer
 • Vacature Secretaris-Algemeen Directeur

  (15-12-2018)

  Ameland, één van de vijf Waddeneilanden, is een dynamische en unieke gemeente met vier authentieke dorpen en prachtige recreatie- en natuurgebieden. Het eiland is letterlijk en figuurlijk in beweging. Zowel in de zomer als in de winter zijn er veel activiteiten op het eiland.

  Als gemeente streven wij ernaar dat de circa 3600 inwoners van Ameland, nu en in de toekomst, op een veilige, gezonde en prettige manier kunnen wonen en werken op het eiland. De gemeentelijke dynamiek is door de ongeveer 600.000 gasten die Ameland jaarlijks bezoeken een stuk groter dan haar inwonertal doet vermoeden. Gelet op het specifieke en unieke karakter en de daaruit voortvloeiende activiteiten is de gemeente Ameland ingedeeld in de grootteklasse van 8.000 tot 14.000 inwoners.

  De ambtelijke organisatie is ingericht volgens het directiemodel met een algemeen-directeur en twee adjunct-directeuren en zeven clusters. Op dit moment zijn wij bezig met een verdere doorontwikkeling van de organisatie. Dit met als doel het verder doorvoeren en verfijnen van het directiemodel met verantwoordelijkheden en regietaken die zoveel mogelijk komen te liggen bij de medewerkers.

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland is voor de aansturing van haar ambtelijke organisatie op zoek naar enthousiaste kandidaten voor de functie van:

  Secretaris-algemeen directeur (m/v)

  36 uur per week

  Lees meer
 • Jaarwisseling 2018/2019

  (14-12-2018)

  Gemeente Ameland hoopt op een gezellige en veilige jaarwisseling die - net als vorig jaar - naar ieders tevredenheid verloopt. Om de feestelijkheden rond de jaarwisseling weer zo probleemloos mogelijk te laten verlopen, vragen wij u uw afvalcontainers binnen te zetten, tuinmeubilair op te ruimen, geen spullen van anderen te vernielen en geen overlast te veroorzaken.

  Lees meer
 • Gewijzigde openingstijden gemeentehuis rond Kerst en Oud&Nieuw

  (12-12-2018)

  Het gemeentehuis in Ballum is rond Kerst en Oud & Nieuw als volgt geopend:  

  Week 52
  • maandag 24 december: gesloten
  • dinsdag 25 december (Eerste Kerstdag): gesloten
  • woensdag 26 december (Tweede Kerstdag): gesloten
  • donderdag 27 december: 8.30 - 12.00 en 13.30 - 16.00
  • vrijdag 28 december: 8.30 - 12.00 en 13.30 - 16.00
  Week 1
  • maandag 31 december (Oudjaarsdag): gesloten
  • dinsdag 1 januari (Nieuwjaarsdag): gesloten
  • woensdag 2 januari: 8.30 - 12.00 en 13.30 - 16.00
  • donderdag 3 januari: 8.30 - 12.00 en 13.30 - 16.00
  • vrijdag 4 januari: 8.30 - 12.00 en 13.30 - 16.00
  Lees meer
 • Werkzaamheden aan fietspaden in december

  (06-12-2018)

  Begin december is Schagen Infra gestart met freeswerkzaamheden aan het Kooistuifdijkpad en het Jan Sietjespad.

  Lees meer
 • Collectieve zorgverzekering voor minima: AV FRIESO

  (04-12-2018)

  Heeft u een laag inkomen en verwacht u veel zorgkosten in 2019? Dan is de zorgverzekering AV FRIESO voor u een optie. De AV FRIESO biedt een uitgebreid vergoedingenpakket tegen een lage(re) premie. De gemeente betaalt een deel van de premie. Gemeente Ameland biedt deze collectieve zorgverzekering samen aan met De Friesland Zorgverzekeraar. De collectieve verzekering bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering (keuze uit twee soorten: ‘Compleet’ en ‘Compact’). Vanaf € 139,78 per maand bent u al uitgebreid verzekerd. Inwonende kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

  Lees meer
 • De Ping-consulent helpt u bij uw financiën

  (03-12-2018)

  Heeft u moeite met de administratie van uw financiën? Of heeft u schulden? De consulent van Ping, Berend Veen, kan u helpen. De consulent kan u bijvoorbeeld ondersteunen via slimme budgettips, bij het opzetten van een goede privéadministratie, bij het aanvragen van inkomensondersteunende regelingen of bij het regelen van schuldhulpverlening. 

  Lees meer
 • Collectieve zorgverzekering voor minima: AV FRIESO

  (03-12-2018)

  Heeft u een laag inkomen en verwacht u veel zorgkosten in 2019? Dan is de zorgverzekering AV FRIESO voor u een optie. De AV FRIESO biedt een uitgebreid vergoedingenpakket tegen een lage(re) premie. De gemeente betaalt een deel van de premie. Gemeente Ameland biedt deze collectieve zorgverzekering samen aan met De Friesland Zorgverzekeraar. De collectieve verzekering bestaat uit een basisverzekering en een aanvullende verzekering (keuze uit twee soorten: ‘Compleet’ en ‘Compact’). Vanaf € 139,78 per maand bent u al uitgebreid verzekerd. Inwonende kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

  Lees meer
 • Asbest verwijderen in of rondom uw huis

  (29-11-2018)

  Wilt u als particulier asbest verwijderen in of rondom uw huis? Dan vragen wij u aandacht voor de regels die aan de verwijdering van asbest zijn gesteld. Asbest is namelijk een schadelijk materiaal. Als het breekt of afbrokkelt, komen kankerverwekkende vezels vrij die zeer gevaarlijk zijn wanneer u dit inademt. De ingeademde deeltjes kunnen tot tientallen jaren later er voor zorgen dat kanker aan het long- of buikvlies ontstaat.

  Lees meer
 • Voorbereidingsbesluit Recreatieterrein Nes-Buren

  (28-11-2018)

  Burgemeester en wethouders van Ameland maken op grond van artikel 3.7, lid 7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 26 november 2018 heeft besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor het recreatieterrein Nes-Buren, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende kaart (planidentificatienummer NL.IMRO.0060.20181316-VG01), waarbij is verklaard dat voor dit gebied een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid. Het voorbereidingsbesluit is gericht op het voorkomen van ontwikkelingen in de periode van het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan, die met het oog op het nieuwe bestemmingsplan niet gewenst zijn.
   

  Lees meer
 • Vaststelling bestemmingsplan ‘Strandweg Buren-Agrarische bestemming tussen nummer 24 en 34’

  (28-11-2018)

  Burgemeester en wethouders van Ameland maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), bekend dat de gemeenteraad van Ameland bij besluit van 29 oktober 2018 het bestemmingsplan ‘Strandweg Buren – Agrarische bestemming tussen nummer 24 en 34’ ongewijzigd heeft vastgesteld.  

  Lees meer
 • Ontwerp-omgevingsvergunning Tussen Dijken in Hollum

  (21-11-2018)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het onderstaande project:

  • Bouwen van een woonhuis met drie woningen aan de Tussen Dijken te Hollum (naast nummer 23). De aanvraag omgevingsvergunning is binnengekomen op 7 februari 2018 en betreft de activiteiten ‘Bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.
  Lees meer
 • Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure bochtafsnijding Waddenzee

  (07-11-2018)

  Burgemeester en wethouders van de gemeente Ameland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het onderstaande project:

  • Bochtafsnijding in de vloedgeul ten noordwesten van de veerhaven van Holwerd. De aanvraag omgevingsvergunning is binnengekomen op 29 juni 2018 en betreft de activiteiten ‘Werk of werkzaamheden uitvoeren’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’
  Lees meer
 • Nieuwsbrief Zorg op Ameland editie 8

  (01-08-2018)

  De nieuwe locatie voor ouderenzorg op Ameland komt een stap dichterbij. De plannen voor de nieuwe Stelp gaan een volgende fase in. Samen met bewoners, medewerkers, omwonenden en betrokken partijen wil de gemeente eerst een visie ontwikkelen voor het gebied aan de Oranjeweg. Daarna komt er een programma van eisen voor het gebouw. Op 21 augustus worden geïnteresseerde Amelanders uitgebreid geïnformeerd over de aanpak. Iedereen is van harte uitgenodigd.

  Lees meer
Archief