Tijdens de Algemene Gelegenheid ter ere van de verjaardag van Zijne Majesteit de Koning had burgemeester Leo Pieter Stoel de eer om maar liefst drie Koninklijke onderscheidingen uit te reiken. De gedecoreerden mogen zich voortaan Lid in de Orde van Oranje-Nassau noemen. 

Mevrouw Margaretha Henderika Maria Brouwer-de Jong, roepraam Marga (Buren, 05-10-1959) ontvangt de onderscheiding voor haar verdiensten op het terrein van ouderwelzijn en religieus leven. Zij werkt al vanaf 1998 als vrijwilliger bij Kwadrantgroep in de Stelp en organiseert onder andere leuke (vaak creatieve) activiteiten voor de bewoners. Daarnaast houdt ze zich bezig met de bewonerskrant en verzorgt ze vanuit de Katholieke kerk, samen met pastoor Nota, diensten in de Stelp.   

Bovenstaand vrijwilligerswerk doet mevrouw Brouwer samen met de tweede gedecoreerde; mevrouw Catharina Dorothea Maria de Jong-de Jong, roepnaam Catrien (Buren, 25-04-1950). Naast bezoekjes brengen aan bewoners van de Stelp, verzorgen mevrouw Brouwer en de Jong tevens de schoonmaak in de kerk, verzorgen ze de inkoop van de keuken, doen ze de administratie en ondersteunen ze de pastoor bij de vieringen in de Stelp. 

De derde Koninklijke onderscheiding is voor mevrouw Minke Trinks (Ballum, 19-05-1958). Mevrouw Trinks doet al vrijwilligerswerk vanaf de jaren 70, onder andere bij de Amelander Men- en rijvereniging (bestuurslid en organisator), Roosdunen (voorzitter en vrijwilliger EHBO en BHV, boekenmarkt en kofferbakverkopen), de Zonnebloem en voor diverse organisaties zamelt ze goederen in voor goede doelen. Tot slot heeft mevrouw Trinks vanaf 1997 de mantelzorg op zich genomen voor maar liefst vier familieleden.  

Dit indrukwekkende scala aan activiteiten laat zien dat deze drie dames zich gedurende lange tijd hebben ingespannen ten bate van de Amelander samenleving. We feliciteren hen dan ook van harte met deze Koninklijke onderscheiding!  

Wie verdient er volgend jaar een lintje?

Wie zet zich al jaren belangeloos in bij diverse activiteiten voor de Amelander samenleving? Bij een uitzonderlijke bijdrage kunnen inwoners een Koninklijke Onderscheiding ontvangen voor zowel verdiensten op vrijwillige basis als verdiensten in hoofdfunctie. Een aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding kunt u via het voorstelformulier op https://www.lintjes.nl/ indienen.

De gemeente neemt dan contact met u op om het verzoek verder te bespreken. Voorstellen voor Koninklijke Onderscheidingen voor de algemene gelegenheid op vrijdag 25 april 2025 kunnen tot uiterlijk 7 juni 2024 worden ingediend. 
Heeft u vragen over het indienen van een aanvraag of over de verdere procedure? Neem dan contact op met Annika Kiewied, team bestuurssecretariaat, via telefoonnummer (0519)555 555 of akiewied@ameland.nl. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.