Je zou het na alle regenval van de afgelopen tijd niet zeggen, maar de laatste jaren hebben we ook vaker te maken met (extreem) droge periodes. Daarom is van 1 mei tot en met 14 september 2024 een rookverbod van kracht in bossen en natuurterreinen op Ameland, uitgezonderd het strand. In bossen of natuurterreinen zoals heide, veengronden en duingebieden is het verboden te roken en, voor zover het de open lucht betreft, brandende of smeulende voorwerpen te laten vallen of te laten liggen. Dit geldt in of binnen een afstand van 30 meter van bossen en natuurgebieden. Overtreding van dit verbod is strafbaar.

In natuurgebieden met bos, heide, gras en/of duinen neemt de kans op natuurbrand toe bij droog weer. Een natuurbrand kan zich zeer snel en onvoorspelbaar ontwikkelen of uitbreiden. Ook bij minder droge periodes is het risico op brand hoger in natuurgebieden.