Wat is het?

Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt:

 • hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien
 • welke materialen er gebruikt worden
 • of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving
 • of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft

De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

Let op!

Vanaf 1 januari treedt de Omgevingswet in werking. Dit heeft gevolgen voor het aanvragen van vergunningen en de vergunningprocedures. Voor de aanvragen die na 1 januari worden ingediend is de Omgevingswet van toepassing en wordt getoetst aan het tijdelijk omgevingsplan. Kijk hier voor informatie over de Omgevingswet.

Direct regelen

 • Bij een vooroverleg wordt bekeken of het plan uitzicht biedt op een positieve beoordeling. 
 • Kosten:
  - Tot 15 minuten € 74,-
  - Van 15 - 30 minuten € 101,-
  - Van 30 - 45 minuten  € 129,-
  - Van 45 - 60 minuten € 158,-
  Bij behandeling van een vooroverlegplan in de bureaucommissie € 129,-
  Bij behandeling van een vooroverlegplan in de grote commissie € 158,-

Wat moet ik doen?

Zodra de gemeente u laat weten of u een omgevingsvergunning krijgt, weet u ook of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.

Weet van tevoren of uw bouwplan voldoet

 • Als u van tevoren wilt weten of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen, vraagt u een vooroverleg bouwen aan via het Omgevingsloket(externe link). In het Omgevingsloket wordt het vooroverleg bouwen ‘contact met het bevoegd gezag’ genoemd.
 • Op verzoek wordt hier ook het voorlopige oordeel aan de welstandscommissie in meegenomen.

Wat heb ik nodig?

 • tekeningen van de gewenste bouw of verbouwing
 • details over hoe het gebouw eruit komt te zien
 • kleurenfoto's van hoe het gebouw en de aangrenzende bouwwerken er nu uitzien
 • gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken

Meer informatie