• Kans voor Amelander ondernemers!

  Voor Ameland is de verblijfsrecreatie van groot belang. Ons eiland wordt goed bezocht, maar de stroom toeristen brengt ook uitdagingen met zich mee. Recent heeft de gemeente het toeristisch beleid vastgesteld, dat meer duidelijkheid schept voor de toekomst.

 • Vaccinatieronde corona 8 november in Ons Hol

  Op woensdag 8 november komt de GGD tussen 9:00 en 17:00 uur naar Ameland voor een volgende vaccinatieronde tegen het coronavirus.

 • De Gezonde Huiskamer op Ameland

  Het initiatief van de Gezonde huiskamer op Ameland, onder leiding van leefstijladviseur Anoek Meijer, lijkt een waardevol project te zijn geweest om de gezondheid en vitaliteit van de inwoners te bevorderen.

 • Vooraankondiging vaccinatieronde corona op 8 november

  Op woensdag 8 november komt de GGD naar Ameland voor een volgende vaccinatieronde tegen het coronavirus.

 • Voortgang terreininrichting rondom De Nieuwe Stelp

  Op woensdag 11 oktober is iedereen vanaf 19.30 uur van harte welkom in Ons Hol in Hollum voor een bewonersavond over de inrichting van het terrein rondom De Nieuwe Stelp.

 • Aangepaste vertrektijden buslus Verdekspad - pier Nes

  Voor werkenden op Ameland rijdt de bus een extra lus tussen de veerhaven en het parkeerterrein aan het Verdekspad in Nes.

 • Gemeente Ameland wil stabiele dienstregeling veerdienst

  Het college reageert op de nieuwe veerdienstregeling van Wagenborg per 1 augustus 2023. De gemeente hoopt dat de komende tijd zal blijken dat hierdoor aan de vervoerbehoefte wordt voldaan.

 • Accommodatiebeleid Ameland

  De komende periode gaar de gemeente samen met belanghebbenden kijken hoe de 30 gemeentelijke accommodaties er in de toekomst uit moeten zien om Ameland leefbaar en aantrekkelijk te houden.

 • Gesprek ministerie levert aantal concrete afspraken op

  Vandaag vond op het ministerie in Den Haag een gesprek plaats tussen alle betrokken partijen rondom de problemen met de veerverbinding van en naar Ameland. Het doel hiervan was om de huidige situatie rondom de versoberde dienstregeling te bespreken en samen te bekijken wat er op korte en lange termijn gedaan dient te worden.