Mantelzorgwoning

Wat is het?

Een mantelzorgwoning is een zelfstandige woning op uw eigen terrein en is bedoeld voor de persoon die u verzorgt. U kunt ook zelf in de mantelzorgwoning wonen. Degene die u verzorgt woont dan in het bijbehorende huis.

 • U kunt een mantelzorgwoning in uw tuin laten plaatsen.
 • Ook kunt u een aanbouw aan uw huis laten bouwen.
 • Een derde mogelijkheid is om een garage of ander bestaand bouwwerk om te bouwen tot mantelzorgwoning.

Let op!

Informatie op deze pagina kan verouderd zijn vanwege de overgang naar de Omgevingswet per 1 januari 2024. Wilt u iets veranderen aan uw huis, tuin, bedrijf of omgeving? Dan kunt u in het Omgevingsloket online checken of u daarvoor een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet aanleveren aan de overheid. Als dat het geval is kunt u dit via het Omgevingsloket indienen. Kijk hier voor informatie over de Omgevingswet.

Hoe werkt het?

U heeft soms een vergunning nodig voor een mantelzorgwoning op uw eigen terrein. Wel zijn er een aantal regels. U moet bijvoorbeeld voldoen aan het besluit bouwwerken leefomgeving. Hierin staan regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Overige regels

 • In de mantelzorgwoning mogen maximaal 2 personen wonen, van wie minstens 1 persoon mantelzorg ontvangt of verleent.
 • Bij twijfels over de mantelzorgrelatie kan de gemeente vragen om een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere deskundige persoon of instantie.
 • U moet zich houden aan de algemene voorwaarden voor bijbehorende bouwwerken. Dit zijn regels voor onder andere de omvang en de plaats van het bouwwerk.
 • U mag alleen begane grond van de mantelzorgwoning gebruiken als leefruimte.
 • Bouwt u een bestaand bouwwerk bij het huis om tot mantelzorgwoning? Dan hoeft de omvang niet te voldoen aan de voorwaarden voor vergunningvrij bouwen.
 • Woont u buiten de bebouwde kom en kiest u voor een verplaatsbare mantelzorgwoning? Dan zijn er geen extra voorwaarden voor een bebouwingsoppervlakte.
 • Als de mantelzorg eindigt, mag u het bouwwerk niet langer gebruiken als woning. U hoeft de woning niet af te breken, maar u moet de keuken en badkamer wel verwijderen.

Wat moet ik doen?

 • Check online of uw bouwplannen vergunningvrij zijn. Moet u toch een vergunning aanvragen, dan kan dat ook via dit loket.

Extra informatie

 • Een mantelzorgwoning is geen nieuwe woning en krijgt daarom geen apart huisnummer. Wilt u toch een huisnummer? Neem dan contact op met de gemeente.
 • Mantelzorgwoningen tellen niet mee bij het bepalen van de WOZ-waarde. Uitzonderingen hierop zijn:
  • mantelzorgwoningen die aangebouwd zijn aan de hoofdwoning
  • een verbouwde schuur

In dat geval kan de gemeente de waarde wel meetellen.

Meer informatie is te vinden op www.mantelzorg.nl.