Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet inwerking. Deze wet zorgt voor meer samenhang in het benutten en beschermen van onze leefomgeving. Voor inwoners en ondernemers verandert het één en ander.

Wat houdt de Omgevingswet in? Wat betekent het voor de gemeente Ameland en wat gaat u ervan merken?

Innovatief en duurzaam

Nederland kent nu veel verschillende wetten en regels voor de buitenruimte, zoals bodem, water, wegen, milieu, monumenten, natuur, geluid en bouwen. Deze losse wetten en regels staan nu vaak de ontwikkeling van innovatieve en duurzame initiatieven in de weg. Die initiatieven hebben we hard nodig want we staan voor ingewikkelde keuzes en de beschikbare ruimte is beperkt. Denk bijvoorbeeld aan de omschakeling naar duurzame energie. Daarom worden 26 wetten en een paar honderd regelingen op het gebied van de leefomgeving vereenvoudigd en gebundeld in één Omgevingswet.

Bouwen aan betere besluitvorming en uitvoering

Een belangrijke verbetering van de nieuwe wet is dat de fysieke leefomgeving meer in samenhang wordt gezien en benaderd. Het is de bedoeling dat we makkelijker en beter besluiten nemen over de buitenruimte van Ameland. Ambtenaren, inwoners en ondernemers hebben in de toekomst via het Omgevingsloket toegang tot dezelfde informatie. Bovendien gaat het aanvragen van een vergunning straks sneller en kunt u terecht bij één omgevingsloket. Maar zover is het nog niet. Nog nooit heeft iemand in Nederland met de Omgevingswet gewerkt. Dat zal in het begin wennen zijn. Net als bij een verbouwing staat nog niet alles meteen op z’n plek. We zullen soms extra met elkaar praten en inzien dat een ingeslagen weg toch niet de beste was. Uiteindelijk moeten de besluitvorming en het realiseren van plannen onder de Omgevingswet sneller en beter worden.

Initiatief - advies - toetsing

Inwoners, ondernemers en overheden zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit en ontwikkeling van onze leefomgeving. De Omgevingswet helpt om een nieuwe onderlinge rolverdeling die meer past bij deze tijd, waar te maken. Naarmate de gemeente (digitaal) steeds duidelijker maakt wat waar op Ameland mag en gewenst is, ontstaat er meer ruimte voor en helderheid over mogelijke initiatieven van bewoners en ondernemers. Initiatiefnemers mogen meer zelf hun plannen uitwerken en moeten belanghebbenden daar bij betrekken. De gemeente krijgt een meer adviserende en toetsende rol. 

Wat merkt u van de Omgevingswet?

Misschien merkt u in eerste instantie niets. Maar als u iets wilt verbouwen aan uw huis of tuin en u vraagt een vergunning aan dan gaat dat straks anders. U zoekt de regels op in het nieuwe, digitale Omgevingsloket, en kunt de vergunning ook direct aanvragen in het loket. Ook kunt u meedenken over de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan van de gemeente en over initiatieven, groot en klein, bij u in de buurt. De bedoeling van de nieuwe wet is dat de belangen van alle belanghebbende spelers op tafel liggen. Zodat de juiste keuzes gemaakt worden, zo transparant mogelijk. En dat Ameland zich ontwikkelt vanuit de wensen van de bewoners en gebruikers.

Inwoners en ondernemers

Als u als inwoner of ondernemer een idee of een initiatief heeft in de buitenruimte dan biedt de Omgevingswet juist ruimte hiervoor. De kaders voor nieuwe plannen worden geformuleerd in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan (de regels voor de fysieke leefomgeving).

Dat betekent voor u niet per se dat de regels per 1 januari 2024 veranderen maar wel dat ze terug te vinden zijn in het nieuwe digitale Omgevingsloket. Het is de bedoeling dat u in de toekomst via een landelijke centrale website -het digitale Omgevingsloket- alle informatie uit de Omgevingsvisie en Omgevingsplan kunt terugvinden. Hier kunt u alle regels van een bepaalde locatie op een digitale plattegrond inzien. Daarnaast kunt u in het Omgevingsloket checken of een vergunning of melding nodig is voor uw initiatief, en deze via hetzelfde loket aanvragen. Check ook de voorwaarden rond het informeren van de directe omgeving over uw nieuwe plannen.

 

Omgevingsloket

Het is de bedoeling dat u in de toekomst via een landelijke centrale website -het digitale Omgevingsloket- alle informatie kunt vinden over de fysieke leefomgeving van Ameland.

Het nieuwe Omgevingsloket kent drie onderdelen:

  1. Vergunningencheck: u kunt hier kijken of u een vergunning nodig heeft of melding moet doen van uw activiteit.
  2. Aanvragen van vergunningen: hier kunt u direct digitaal uw vergunning aanvragen of melding doen.
  3. Regels op de kaart: op een digitale kaart ziet u welke regels gelden op de gekozen locatie, of dat nu de gehele gemeente is of uw directe buurt

Omgevingsloket(externe link)