Wat is het?

U kunt de gemeentelijke belastingen betalen via een automatische incasso. Dit heet een machtiging. U geeft de gemeente dan toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven.

Voordat de machtiging wordt gebruikt ontvangt u altijd een aanslagbiljet. Op het biljet staat wanneer en voor welk bedrag er incasso plaats zal vinden. (Dit geldt uiteraard niet als op het moment van afgifte van de incasso de aanslag reeds verzonden is).

U dient er zelf voor te zorgen dat er voldoende saldo op uw bankrekening staat. Indien er niet geïncasseerd kan worden, ontvangt u hierover bericht. Het niet geïncasseerde bedrag wordt dan over de resterende termijnen verdeeld

Direct regelen

Online machtiging regelen

Verwachte afhandeltijd

  • 1 werkdag

Direct regelen

Online machtiging regelen

Verwachte afhandeltijd

  • 1 werkdag

Aanvullende informatie