Wie zet zich al jaren belangeloos in bij diverse activiteiten voor de Amelander samenleving? Bij een uitzonderlijke bijdrage kunnen inwoners een Koninklijke onderscheiding ontvangen voor zowel verdiensten op vrijwillige basis als verdiensten in de hoofdfunctie.

Een aanvraag voor een Koninklijke Onderscheiding kunt u via het voorstelformulier indienen. Vervolgens neemt de gemeente contact met u op om het verzoek verder te bespreken. Voorstellen voor Koninklijke onderscheidingen voor de algemene gelegenheid op 26 april 2024 kunnen tot uiterlijk 10 juni 2023 worden ingediend.

Iemand voordragen(externe link)

Heeft u vragen over het indienen van een aanvraag of over de verdere procedure? Neem dan contact op met Annika Kiewied, team bestuurssecretariaat, via telefoonnummer (0519) 555 555 of akiewied@ameland.nl. Uw aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Lintjesborrel 2023