AmelandEén en Algemeen Belang Ameland maakten in een persbericht op 2 juli 2022 bekend dat de bestaande coalitie wordt voortgezet:

Op Ameland wordt de bestaande coalitie van partijen AmelandEén en Algemeen Belang Ameland voortgezet. In de raadsvergadering van aanstaande maandag staat de installatie van de wethouders op het programma. Zittende wethouders Theo Faber en Piet IJnsen worden voorgedragen.

Bij de totstandkoming van het raadsbreed akkoord hebben alle fracties in de raad inbreng gehad. Dit heeft de basis gevormd voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen, waardoor er de komende jaren voor de raad ruimte ligt om invloed te hebben op het beleid. Ameland staat de komende vier jaar voor belangrijke opgaven en kansen. Leefbaarheid en duurzaamheid lopen als een rode draad door alle onderwerpen voor de toekomst van Ameland en de Amelanders.

De afgelopen vier jaar zijn grote stappen gezet om de huisvesting voor eilanders te verbeteren en deze lijn wordt voortgezet. Een specifiek vraagstuk is toekomstbestendige huisvesting voor werkenden op Ameland. Daarnaast verwacht de coalitie dat begin 2023 de schep de grond in kan voor het nieuwe woonzorgcentrum De Stelp. Op het gebied van toerisme en vervoer werkt de gemeente aan een nieuwe visie en staat Ameland voor stevige keuzes. Het Ministerie van I&W onderzoekt een toekomstbestendige veerdienst voor Ameland. Hoewel we op Ameland voorop lopen in de energietransitie ligt de grootste uitdaging nog voor ons. Het doel is dat alle woningen en gebouwen op Ameland voor 2035 fossielvrije energie gebruiken.

Tot slot vindt de coalitie het belangrijk bij onderwerpen die zich daarvoor lenen of daarom vragen samen met de inwoners te zoeken naar invullingen en oplossingen.