Wat is het?

U mag als particulier vliegen met een drone, als u zich aan de regels houdt. Voor beroepsmatig vliegen met drones gelden andere regels.

Regels in het kort

  • U moet uw drone altijd kunnen zien;
  • U mag niet in het donker vliegen;
  • U mag niet boven aaneengesloten bebouwing of mensenmenigten vliegen;
  • In verband met de veiligheid gelden er voor bepaalde gebieden no-fly zones waar u niet mag vliegen. Zo mag u op Ameland niet binnen een cirkel van 3 kilometer van het vliegveld in Ballum vliegen met een drone en u mag ook niet hoger vliegen dan 120 meter boven grond of water;Bekijk de kaart met de no-fly-zones(externe link)
  • Wees extra voorzichtig bij het vliegen boven de natuurgebieden op Ameland. Het opzettelijk verstoren van dieren of nesten is strafbaar. Overleg daarom eerst met de beheerder van het natuurgebied (Staatsbosbeheer/Rijkswaterstaat: bos- en duingebied en It Fryske Gea: ’t Oerd) wanneer u voornemens bent om hier te vliegen met een drone;
  • Een drone waar u recreatief mee vliegt mag niet zwaarder zijn dan 25 kilo. Dit gaat binnenkort veranderen. Dan geldt mogelijk een maximumgewicht van 4 kilo voor particulier gebruik;
  • Als u foto’s en video-opnames maakt met uw drone, moet u zich houden aan de privacywetgeving(externe link). Meer over dit onderwerp leest u in de Handleiding drones en privacy(externe link).

Een overzicht van alle regels voor hobby drone-piloten staat in de regeling modelvliegen(externe link). Deze regeling wordt binnenkort aangepast.

Als u uw drone gebruikt om geld te verdienen, gelden de regels voor zakelijk (beroepsmatig) gebruik(externe link). Met deze regels wil de overheid ervoor zorgen dat de vluchten zo veilig mogelijk verlopen. Voor zakelijk vliegen moet u een vergunning aanvragen bij de Inspectie Leefomgeving en Transport.