Het bestand van geregistreerde woningzoekenden willen we actueel houden. Elk jaar beoordelen we of u als woningzoekende nog voldoet aan de voorwaarden voor inschrijving en of u nog als woningzoekende geregistreerd wilt blijven staan.

  • De inschrijving in het register van woningzoekenden geldt voor één jaar.
  • De periode kan steeds met één jaar worden verlengd.
  • Kosten € 15,- (direct betalen bij online inschrijving).