Wat is het?

Wilt u met een rijdend voertuig goederen of diensten aanbieden op een openbare en in de open lucht gelegen plaats of aan huis? Dan is er sprake van venten. Voor het venten heeft u geen vergunning nodig. Wel zijn er voorwaarden verbonden aan het venten. Op het strand, de fietspaden, de veerdam en in het buitengebied is venten niet toegestaan.

Staat u langer dan tien minuten stil? Dan is er sprake van een standplaatsvergunning. Hiervoor wordt geen vergunning meer afgegeven.

Hoe werkt het?

Aan het venten zijn de volgende voorwaarden verbonden:

  • Het verkeer mag door een venter niet in zijn doorgang worden belemmerd.
  • Er wordt een afstandscriterium van 250 meter gehanteerd bij strandovergangen, parkeerplaatsen, parkeerterreinen, kerken, scholen, cafetaria’s, restaurants, eethuisjes, braderieën en evenementen.
  • Het is verboden om tijdens het venten alcohol en/of sigaretten te verstrekken.
  • De venter mag van maandag tot en met zaterdag van 08.00 uur tot 19.00 uur en op zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur venten.
  • De venter mag niet langer dan tien minuten achtereenvolgend stil staan op een locatie. Een volgende locatie dient ten minste 100 meter verder te liggen dan de vorige locatie. Eenzelfde locatie, of binnen 100 meter daarvan, mag niet binnen één uur wederom worden ingenomen.
  • Er mag op het strand, in het buitengebied, de veerdam en de fietspaden niet worden gevent.
  • Een venter mag geen gebruik maken van luidsprekers, versterkers en andere middelen ter versterking van het geluid.
  • Het is de venter verboden om met meer dan één voertuig te venten.