Contact

Functie: wethouder
Telefoonnummer: (0519) 555 555
E-mailadres: tfaber@ameland.nl

Portefeuilles

  • Economie, Recreatie en Toerisme
  • Infrastructuur en Vervoer
  • Ruimtelijke Ordening en Vergunningen
  • Grondzaken
  • Huisvesting
  • Gemeentelijk Woningbedrijf
  • Algemeen Bestuur De Waddeneilanden
  • Locoburgemeester

Nevenactiviteiten

  • Vrijwilliger Dorpsbelang Hollum