Wat is het?

Ieder jaar stelt de gemeenteraad van Ameland een bedrag beschikbaar voor subsidies in het kader van ontwikkelingshulp. Houdt uw organisatie zich bezig met ontwikkelingshulp dan kunt u een subsidieaanvraag indienen tot uiterlijk 1 juni in het jaar voorafgaand aan het jaar of jaren waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft.

Voorwaarden subsidie

  • Het project of de activiteiten worden opgezet vanuit de gemeente Ameland, of er zijn Amelanders zelf bij werkzaam;
  • Het project of de activiteiten moeten zich mede richten op de voorlichting van de Amelander bevolking op het gebied van ontwikkelingssamenwerking;
  • U zorgt voor een regelmatige rapportage over de voortgang van het project of de activiteiten, ook ten behoeve van de Amelander bevolking.

Hoe lang duurt het?

  • In oktober wordt het beschikbare krediet voor de subsidies door de gemeenteraad vastgesteld.
  • Alle ingediende aanvragen worden daarna binnen 4 weken afgehandeld.