De komende periode wordt er een onderzoek uitgevoerd naar de vraag of en hoe het kerkgebouw aan de Camminghastraat in Ballum een openbare functie voor het dorp kan houden.

Mede in het licht van het gemeentelijk accommodatiebeleid is er in de afgelopen periode een aantal verkennende gesprekken met betrokken partijen gevoerd, waarbij we als gemeente een positieve grondhouding hebben over dit onderzoek van het Dorpsbelang Ballum en Stichting Recreatie Ameland.