Ook als u een beperking heeft, kunt u stemmen. Hier vindt u meer informatie over wat er is geregeld voor mensen met een beperking.

Wat is er geregeld voor mensen met een beperking?

In het stemlokaal vindt u onder andere een kandidatenlijst in grote letters en een loep met verlichting. Voor mensen in een rolstoel is er minstens één stemhokje met een verlaagd schrijfblad.

In het stemlokaal mag een stembureaulid u uitleg geven over hoe u het stembiljet moet gebruiken. Heeft u vanwege uw lichamelijke beperking hulp nodig bij het stemmen? Dan mag er iemand met u mee in het stemhokje om u te helpen.

Lichamelijke beperking

  • De stembureaus zijn bereikbaar voor mensen met een rollator of rolstoel van standaardformaat. We raden u echter aan om naar het stembureau in Ballum (gemeentehuis) te komen.
  • In alle stembureaus is een verlaagd stemhokje aanwezig.
  • U kunt hulp in het stemhokje krijgen door een medewerker van het stembureau, of door iemand die u zelf meeneemt.
  • In de stembureaus zijn invalidentoiletten aanwezig.

Visuele beperking

  • U mag uw eigen telefoon met vergroting, of een andere elektronische loep of camera gebruiken bij het stemmen.
  • Op ieder stembureau is een loep, extra verlichting en kandidatenlijst met extra grote letters aanwezig.
  • U kunt hulp in het stemhokje krijgen door een medewerker van het stembureau, of iemand die u zelf meeneemt.
  • Onderaan deze pagina vindt u de kandidatenlijsten in grootletter.

Auditieve beperking

Licht verstandelijke beperking (LVB)

U mag geen hulp krijgen in het stemhokje. Wel mag u buiten het stemhokje uitleg krijgen over hoe het stembiljet werkt. Dit mag door een medewerker van het stembureau, of door iemand die u zelf meeneemt. Meer informatie vindt u op de website van Steffie(externe link).

Algemene volmacht voor iemand met verstandelijke beperking

Heeft u een algemene volmacht om voor iemand met een verstandelijke beperking te handelen? Deze volmacht geldt niet voor verkiezingen en accepteert het stembureau dus niet. 

Wel kan de kiezer met een verstandelijke beperking u machtigen om voor hem of haar te stemmen via de stempas of via een machtigingsformulier. De persoon die niet kan stemmen, moet dit uit zichzelf aan u vragen. Diegene moet de volmacht zelf ondertekenen.

Vragen?

Voor meer informatie of vragen neemt u contact op met de gemeente Ameland via telefoonnummer (0419) 555 555 of burgerzaken@ameland.nl.