De eerste werkzaamheden voor het realiseren van De Nieuwe Stelp zijn begonnen. De bomen zijn gekapt en we leggen een tijdelijke bouwweg aan. Ook werken we aan een verdere uitwerking van het terrein. 

Inloopmoment

De werkzaamheden leiden voor de gebruikers van het sportpark en omwonenden wellicht tot overlast. Daarom organiseren we een inloopmoment over de nieuwbouw. In een informele setting is iedereen op woensdag 19 april tussen 17.00 en 18.00 van harte welkom in Ons Hol. Hier kunt u vragen stellen aan de projectleiding, aannemer Dijkstra Draisma en medewerkers van de gemeente. Ook praten we u graag bij over de werkzaamheden en de planning.

Terreinplan / herinrichting sportpark.

Op basis van het ontwerp van de architect werken we aan een verdere uitwerking van het terrein van het sportpark. Naar verwachting zal kort na de zomervakantie de stand van het ontwerp zover zijn, dat we dit graag aan u voorleggen. Graag horen we uw mening en suggesties te zijner tijd.

Start bouw

Natuurlijk gaat de start van de bouw gepaard met een feestelijk moment. Hier werken we nog aan. Zodra er een datum bekend is delen we deze met u.