Wat is het?

Wilt u goederen of etenswaren verkopen vanuit een kraam of wagen, zoals een viskraam, een bloemenstalletje of een ijskraam? Dan vraagt u een standplaatsvergunning aan bij de gemeente. U mag dan met uw kraam op een door de gemeente aangewezen plek in de open lucht staan.

Op Ameland kan op de volgende locaties een standplaats worden ingenomen:

 • Kerkplein te Nes;
 • Hoek J.W. Burgerstraat/Spinhuisstraat te Hollum.

Direct regelen

 • Dien uw aanvraag in vóór 15 december

Online aanvragen

Hoe werkt het?

Wilt u in aanmerking komen voor een standplaats? Hou dan rekening met de volgende criteria en voorwaarden:

 • Standplaatsvergunningen worden per jaar verleend;
 • De vergunning wordt in principe verleend aan degene die het voorgaande jaar de standplaats innam. Als de vergunninghouder ermee stopt, kan de vergunning niet worden doorverkocht. Deze is persoonsgebonden;
 • Uitgifte vindt plaats aan de hand van schriftelijke aanvragen;
 • Er wordt geen wachtlijst opgesteld indien het aantal aanvragen de beschikbare locaties overtreft;
 • Voor de inschrijving van een nieuwe of vrijgekomen standplaats wordt een termijn gegeven;
 • Bij meer belangstellenden voor een standplaats, beslist loting;
 • Er worden uitsluitend incidentele standplaatsvergunningen verleend voor de tijdsduur van maximaal twee dagdelen:
  • de morgen van 09.00 uur tot 12.00 uur;
  • de middag van 12.00 tot 18.00 uur;
 • Gedurende een dag wordt maximaal één standplaatsvergunning per locatie verleend.

Wat moet ik doen?

 • Heeft u dit jaar al een standplaats en wilt u deze het komend jaar voortzetten? Zorg ervoor dat u voor het komende jaar voor 15 december opnieuw uw aanvraag indient. Indien geen aanvraag binnenkomt, kan worden vastgesteld dat geen prijs meer wordt gesteld op de standplaats. Hiermee vervalt het recht op de standplaats;
 • Heeft u nog geen standplaats? Dien dan voor het komende jaar vóór 15 december een aanvraag hiervoor in;
 • De standplaats kan alleen worden aangevraagd met het standaard aanvraagformulier;
 • Alleen aanvragen met het hiervoor bedoelde aanvraagformulier worden behandeld.

Hoelang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als er een wachtlijst is of heeft de gemeente een maximum ingesteld dan kan het langer duren voordat u de vergunning krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.