De sportnota van de gemeente Ameland beschrijft de ambities van de gemeente Ameland. De sportnota wordt herzien.

Onze visie op sport voor Ameland luidt als volgt:

  • Alle inwoners van Ameland (van 0 tot 100+) moeten, ter bevordering van hun gezondheid, sociale contacten, integratie en plezier, kunnen deelnemen aan verantwoorde sport- en beweegactiviteiten in, naar redelijkheid, betaalbare accommodaties.
  • Deelname aan deze activiteiten vindt plaats naar eigen voorkeur en op grond van zelf gekozen motieven.
  • Beweegactiviteiten gericht op motorische ontwikkeling van de jeugd worden gestimuleerd.

Ameland wil zich profileren als een actief, gezond en sport eiland. Om deze visie vorm en inhoud te geven is het belangrijk om:

  • betaalbare en kwalitatief goede sport- en beweegactiviteiten te realiseren in overleg en samenwerking met sportpartners op het eiland
  • sport- en beweegactiviteiten zoveel mogelijk onder te brengen bij sportverenigingen en organisatoren van sport- en recreatie evenementen
  • het sportbeleid te koppelen aan andere beleidsterreinen zoals maatschappelijke ondersteuning, gezondheidsbeleid, jeugdbeleid, ouderenbeleid en subsidiebeleid
  • de (natuurlijke) mogelijkheden die het eiland biedt voor sport en bewegen te benutten
  • gebruik te maken van aansprekende grote sportevenementen voor sportstimulering en ontwikkeling
  • de gezondheid, het welbevinden en het sport- en beweeggedrag van de burger te monitoren