Rekenkamercommissie

Iedere gemeente in Nederland is verplicht een rekenkamerfunctie te hebben. De Waddeneilanden hebben een gezamenlijke Rekenkamercommissie. Deze commissie ondersteunt de gemeenteraden van de Waddeneilanden in de taken. De leden van de Rekenkamercommissie zijn onafhankelijk en hebben geen directe binding met de politiek van de eilanden. De Rekenkamercommissie is per mail te bereiken via rekenkamer.dewaddeneilanden@gmail.com.

Meer informatie vindt u hier: 

Rekenkamercommissie De Waddeneilanden