Elke vier jaar worden de vertegenwoordigers van de gemeente via de gemeenteraadsverkiezingen gekozen. De gemeenteraad controleert het college van burgemeester en wethouders in openbare raadsvergaderingen. Deze vergaderingen vinden doorgaans eens per maand plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De burgemeester is de voorzitter van de gemeenteraad. Het secretariaat van de gemeenteraad ligt bij de griffie.

Voorzitter

Griffier

Ameland Eén

Algemeen Belang Ameland

Ameland '82

CDA

PvdA

VVD

Fractie Robin Oud

Griffie

Heeft u vragen over de gemeenteraad? Dan kunt u contact opnemen met de griffier, Jacqueline Metz.

  • griffier@ameland.nl
  • (0519) 555 525
  • Bereikbaar op maandag en dinsdag van 08.00 tot 15.00 uur en op donderdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur