Om de raadsvergaderingen voor te bereiden en zaken te bespreken met het college is er een raadscommissie. In een commissie zitten vertegenwoordigers van alle politieke partijen die deel uitmaken van de raad. Dat kunnen gemeenteraadsleden zijn, maar ook mensen van die politieke partijen die op de kieslijst stonden en beëdigd zijn, de zogenaamde schaduwfractieleden.

De raadscommissie geeft advies over alle raadsvoorstellen van het college voordat de raad een beslissing neemt. Het college weet dan uit een commissiebespreking of een voorstel wel of niet moet worden aangepast. Bovendien is het zo dat wanneer alle partijen in een commissie een positief advies geven er niet meer over hoeft te worden gedebatteerd in de raad; dan wordt het een hamerstuk in de raad. Ook legt het college in een raadscommissie regelmatig verantwoording af over de manier waarop het eiland wordt bestuurd. Daarnaast is een vast agendapunt het nieuws rond het samenwerkingsverband De Waddeneilanden.

De raadscommissie vergadert in de regel in het openbaar. Dit gebeurt in de raadzaal van het gemeentehuis. Het secretariaat van de raadscommissie ligt bij de griffie.

Raadscommissieleden