Om de raadsvergaderingen voor te bereiden en zaken te bespreken met het college is er een raadscommissie, bestaande uit beëdigde vertegenwoordigers van de politieke partijen die deel uitmaken van de gemeenteraad. De raadscommissie geeft advies over alle raadsvoorstellen van het college voordat de raad een beslissing neemt. De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis en het secretariaat van de raadscommissie ligt bij de griffie.

Raadscommissieleden

Griffie

Heeft u vragen over de raadscommissie of wilt u inspreken bij een geagendeerd onderwerp? Dan kunt u contact opnemen met de griffier, Jacqueline Metz.

  • griffier@ameland.nl
  • (0519) 555 525
  • Bereikbaar op maandag en dinsdag van 08.00 tot 15.00 uur en op donderdag en vrijdag van 08.00 tot 16.00 uur