Procedures

Ameland

 • Plan uw vlucht het liefst via één van de twee corridors over de Waddenzee.
 • Zet de transponder op 7000* met mode C (in Amsterdam FIR verplicht boven 1200' MSL)
 • Neem contact op met Ameland Radio (118.35 MHz.) minimaal 5 NM voor het bereiken van de kust van het eiland.
 • Voeg in het circuit zoals opgedragen.
 • Meldt u op downwind (of baseleg) en final.

Waddenzee

 • Verplichte minimum vlieghoogte is 1500 ft. MSL. boven de gehele Waddenzee.
 • Slechts indien er op of hoger dan 1500 ft geen VFR condities aanwezig zijn geldend voor luchtruimklasse 'E', mag u uitsluitend in een corridor lager vliegen dan 1500 ft. Nergens anders boven de Waddenzee!
 • De laagste vlieghoogte in een corridor is dan 1000 ft. MSL.

Wel/niet doen

Doen

 • Houd radio contact met Ameland Radio binnen 4 NM van het veld
 • Bel uw vluchtgegevens door naar de toren

Niet doen

 • Lager vliegen dan 1500 ft over de Waddenzee
 • Lager vliegen dan 1000 ft over het eiland
 • Vanaf de vuurtoren straight-in vliegen naar 08
 • Na de start van 26 direct naar de vuurtoren vliegen 

To Ameland

 • Plan your flight preferably via one of the two corridors over the Wetlands.
 • Select your transponder at 7000* with mode C (in Amsterdam FIR mandatory above 1200' MSL)            
 • Contact Ameland Radio (118.35 MHz.) minimum 5 NM before reaching the coastline of the island.
 • Join the circuit as instructed.
 • Report downwind (or baseleg) and final.

Wetlands

 • Minimum flight altitude over the entire Wetlands area is 1500 ft. MSL.
 • Only if at or above 1500 ft. the weather is below VMC for airspace class 'E', only then you are allowed to fly lower and only in a corridor. No elsewhere over the Wetlands!
 • The minimum flight altitude in the corridor is 1000 ft. MSL.

Do's and dont's

Do

 • Maintain radiocontact with Ameland Radio within 4 NM from the field.
 • Forward your flightdetails by phone to the tower.

Don't

 • Flying lower than 1500 ft over the Wetlands.
 • Flying lower than 1000 ft over the island.
 • Flying straight-in from the lighthouse to 08.
 • After departing from 26 flying straight to the lighthouse.