Contact

Functie: wethouder
Telefoonnummer: (0519) 555 555
E-mailadres: pijnsen@ameland.nl

Portefeuilles

 • Duurzaamheid en Energietransitie
 • Werk en Inkomen
 • Sociaal Domein
 • Gezondheid, Welzijn en Sport
 • Jeugd en Jongeren
 • Cultuur
 • Milieu
 • Water en Kustbescherming
 • Landbouw en Natuur
 • Algemeen Bestuur De Waddeneilanden
 • 2e Locoburgemeester

Nevenactiviteiten

 • Bestuurslid Stichting Ganzencollectief Fryslân