Nieuwsupdate De Nieuwe Stelp

Na het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet door de raad lijkt het een beetje stil rondom het project De nieuwe Stelp, niets is echter minder waar. In de voorbereiding zetten we stappen om volgens planning dit voorjaar te starten met de bouw. In deze nieuwsupdate nemen we u mee in wat nu speelt.

Het nieuwe gebouw

Begin dit jaar is de aanvraag voor de omgevingsvergunning ingediend. Momenteel overleggen de ontwerpers en de vergunningverleners over de technische kant van deze stukken. Ook de stikstofberekening maakt hier onderdeel van uit. Daarnaast is in de tussentijd overleg geweest met Hûs en Hiem. Vanuit de eerste beoordeling van het ontwerp stonden nog een aantal aandachtspunten open. Deze zijn door het architectenbureau 19 het Atelier verwerkt in een aanpassing van het ontwerp. De laatste stand van het ontwerp is te vinden op de afbeeldingen onderaan deze pagina.

Met alle ontwerppartners werken we op dit moment aan “contractstukken”, zodat de uitgangspunten voor iedereen (KwadrantGroep, Dijkstra Draisma en gemeente Ameland) helder zijn.

Energienetwerk

Een punt van aandacht is de NUTS-aansluiting voor de nieuwbouw. De mogelijkheden om het nieuwe gebouw aan te sluiten op het energienetwerk zijn beperkt. Met netbeheerder Liander overleggen we intensief en zoeken we naar een oplossing die aansluit bij de duurzame ambitie van het project. Of dit punt impact gaat hebben op de planning is nog niet bekend, vooralsnog lijkt dit geen reden te zijn voor uitstel van het project.

Omliggende terrein

Naast de voorbereiding van de bouw is ook gestart met de uitwerking van het plan voor de herinrichting van het omliggende terrein. Hierbij kijken we met Amelandia en Dorpsbelangen naar de mogelijkheden om de voorzieningen te verplaatsen. Het ontwerp van het omliggende terrein delen we zodra deze beschikbaar is. Vanaf dat moment is gelegenheid om opmerkingen op het plan te maken zodat we met elkaar het plan beter kunnen maken.

Een aantal punten over het omliggende terrein zijn belangrijk:

  • Met Amelandia zijn we in gesprek over de precieze planning van de tennisbanen. Zodra de plannen omtrent de tennisbanen bekend zijn, communiceren we deze naar de gebruikers.  
  • Begin april starten we met het kappen van bomen op het terrein om ruimte te maken voor de bouw. Daarvoor is inmiddels een kapvergunning gevraagd en verleend.
  • Aan de zijde van de Verbindingsweg zal in april een toegang worden gemaakt voor de bouw. Dit is eerst een tijdelijke toegang. In het komende jaar zal een definitieve toegang worden ontworpen.

Tijdens de bouw zal er overlast zijn, dit is namelijk niet te voorkomen. Met Dijkstra Draisma is een tekening uitgewerkt met daarop de bouwplaatsinrichting. Zo worden vooraf goede afspraken gemaakt over het gebruik van de beschikbare ruimte. De sporthal en kinderopvang blijven tijdens de bouw bereikbaar via de Oranjeweg. Hier zal weinig tot geen bouwverkeer langs komen doordat de bouwplaats toegankelijk zal zijn via de Verbindingsweg. Bent u geïnteresseerd in de tekening van de bouwplaatsinrichting? Vraag deze dan op via info@ameland.nl.

Zo af en toe zijn er al werkzaamheden zichtbaar op het terrein. We hebben gesondeerd, er is bodemonderzoek gedaan en we zijn bezig met een uitbreiding op het al uitgevoerde archeologisch onderzoek. Verder staat vóór de zomer een inloopavond op het programma waarbij we u mee nemen in het lopende proces. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

Mochten er vragen of suggesties zijn, mail dan naar info@ameland.nl of bel naar (0519) 555 555.