Tijdens de openbare raadsvergadering op maandag 27 maart in de raadzaal van het gemeentehuis in Ballum zijn twee nieuwe raadsleden geïnstalleerd. De heer Rudolf Teuben neemt zitting in de gemeenteraad voor Ameland’82 na het overlijden de heer Van Heerde. De heer Edwin van der Laag neemt zitting in de gemeenteraad voor Algemeen Belang Ameland. Dit betreft een tijdelijke vervanging van de heer Jan Wijnberg.

Ook zijn er wisselingen bij de raadscommissieleden. In deze raadsvergadering werd de heer Dirk Beijaard voor het CDA benoemd.

De nieuwe leden zijn door de voorzitter van de raad beëdigd.