Ameland heeft vandaag zeven nieuwe Ambassadeurs Waddenzee Werelderfgoed verwelkomd. Met hun concrete initiatieven om duurzamer te ondernemen én hun liefde voor het Waddengebied, dragen deze betrokken ondernemers bij aan een betere toekomst voor ons prachtige werelderfgoed. Tijdens de huldiging van de nieuwe ambassadeurs feliciteerde wethouder Theo Faber de ondernemers met het ambassadeurschap.

De nieuwe ambassadeurs van Ameland zijn allen werkzaam in de sector toerisme en recreatie én zijn trots op de Werelderfgoed status. 

  • Ellen Mosterman - De Vlindertuin Ameland
  • Henk Rauwerda - WestCord Hotel Noordsee
  • Jeanet de Jong - Stichting Verhalenderwijs
  • Marjanne Alblas-van der Heijden - Recyclaars Ameland
  • Koen van den Driesche - Waddensky
  • Jelle Westra - Natuurcentrum Ameland
  • Fokke Jansen - Yoga op Ameland

Voor het verkrijgen van de titel als ambassadeur hebben de ondernemers een tweedaagse gastheer/-vrouw Waddenzee Werelderfgoed training gevolgd en een groene checklist ingevuld om hun duurzame keuzes aan te geven. Tot slot tekenden zij de belofte van goed ambassadeurschap.

Het ambassadeursprogramma wordt in opdracht van het ministerie van LNV, de waddenkust gemeentes en de provincies Noord-Holland, Friesland en Groningen uitgevoerd. Een overzicht van alle ambassadeurs is te vinden op www.werelderfgoed.visitwadden.nl(externe link).

Foto: Anja Brouwer Fotografie

Ambassadeurs Waddenzee Werelderfgoed