Iedere gemeente in Nederland dient vanaf 1 januari 2024 een meldpunt in te richten voor klachten over ongewenst gedrag van verhuurders en verhuurbemiddelaars. Met de invoering van deze wet hebben gemeenten een belangrijke rol gekregen bij het bevorderen van goed verhuurderschap.

Via het meldpunt van de gemeente Ameland kunnen huurders en woningzoekenden (anoniem) signalen en meldingen over ongewenst gedrag van verhuurders of verhuurbemiddelaars kwijt. Op basis van de binnengekomen meldingen kan de gemeente nader onderzoek doen en mogelijk overgaan tot handhaving.

Wilt u meer weten over de regels van goed verhuurderschap of wilt u een melding doen? Bekijk de pagina ‘Meldpunt voor huurders’.

Meldpunt voor huurders