De 'lintjesregen' vindt altijd plaats op de laatste werkdag voor Koningsdag. Tijdens deze algemene gelegenheid worden de meeste Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. 

Wie komen in aanmerking?

Mensen die zich belangeloos en in alle bescheidenheid inzetten voor verschillende doelen in de samenleving kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. Iedereen kan iemand voordragen voor een lintje.

Hoe kan ik iemand voordragen voor een lintje?

Op de website Lintjes.nl https://www.lintjes.nl/voordragen/iemand-voordragen-voor-een-lintje(externe link) staat meer informatie over hoe u iemand kunt voordragen en wie in aanmerking komen voor een lintje. U kunt op deze site een kort online verzoekformulier invullen, waarna vanuit de gemeente contact met u wordt opgenomen of er voldoende aanleiding is een voorstel te doen. Is dit voldoende? Dan kunt u uw formulier verder aanvullen en het verzoek indienen.

Voorstel op tijd indienen

De behandeling van een voorstel voor een Koninklijke Onderscheiding kost tijd. Als u iemand wilt voordragen voor de lintjesregen van volgend jaar, wees er dan op tijd bij. Uw voorstel voor de lintjesregen moet medio juni zijn ingediend voor de uitreiking in het daarop volgende jaar..

Bijzondere gelegenheid  

Naast de algemene gelegenheid in april is het soms mogelijk een onderscheiding 'bij bijzondere gelegenheid' uit te reiken. Dit is bijvoorbeeld mogelijk wanneer de werkzaamheden beëindigd worden.

Stel bij de gewenste datum van uitreiking een passende gelegenheid voor die samenhangt met het merendeel van de verdiensten. Zoals een afscheid, vergadering, jubileum.
U moet dan rekening houden met een aanvraagtermijn van zes maanden vóór de gewenste datum.

Procedure

Voor vragen of nadere informatie kunt u contact opnemen met Annika Kiewied van team bestuurssecretariaat via akiewied@ameland.nl en (0519) 555 555. Zij kan u in grote lijnen vertellen of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn en hoe de procedure verloopt. Uw vraag of aanvraag wordt vertrouwelijk behandeld.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

- Advies van de burgemeester
- Advies van de commissaris van de Koning
- Advies Kapittel voor de Civiele Orden
- Voordracht en ontwerp-Koninklijk besluit door betreffende minister
- Ondertekening Koninklijk besluit door Z.M. de Koning

Koninklijke Onderscheidingen voor maatschappelijke verdiensten zijn in Nederland onderverdeeld in verschillende orden. Welke orden dit zijn, leest u op www.lintjes.nl(externe link).