Jeugdhulp, geestelijke gezondheidszorg (ggz)

Wat is het?

Jeugd-ggz is geestelijke gezondheidszorg voor kinderen tot 18 jaar (en in bepaalde gevallen tot 23 jaar). Het gaat om kinderen die psychische problemen hebben waardoor ze zich minder goed kunnen ontwikkelen. Voorbeelden zijn:

 • autisme
 • ADHD
 • verslaving
 • depressie

Jeugd-ggz is erop gericht deze problemen te verhelpen of te voorkomen dat ze erger worden.

Als u een kind hebt dat hulp nodig heeft dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt samen met u welke hulp uw kind kan krijgen. In bepaalde gevallen moet u eerst een aanvraag doen om de hulp te krijgen.

Hoe werkt het?

 • De gemeente kan behandelingen thuis aanbieden of op locatie, bijvoorbeeld op een school. Soms gebeurt dat ook in een kliniek. Bijvoorbeeld door uw kind overdag een behandeling te laten volgen in de kliniek. Of door uw kind een bepaalde tijd op te nemen in de kliniek.
 • De gemeente kan uw kind ook een cursus laten volgen. Dat is vooral geschikt voor kinderen met lichte psychische problemen.
 • De gemeente kan u ook een persoonsgebonden budget geven. U kunt de hulp voor uw kind dan zelf inkopen bij de instelling van uw keuze.

Wat moet ik doen?

 • U meldt bij de gemeente dat hulp nodig is bij de psychische problemen van uw kind.
 • U geeft de gemeente alle gegevens die nodig zijn om te bepalen welke hulp uw kind krijgt.
 • U voert een gesprek met de gemeente en deskundigen over de situatie van uw kind.
 • U geeft aan waar u hulp bij nodig hebt.

Enkele dagen na het gesprek krijgt u een verslag van de gemeente. Hierin staat of u hulp kunt krijgen en zo ja, welke. Het kan zijn dat u voor de hulp eerst een aanvraag moet doen. U krijgt hiervoor een formulier van de gemeente.

Hoelang duurt het?

Algemene hulp kunt u meestal meteen krijgen. Als u een aanvraag voor jeugd-ggz gedaan hebt, dan ontvangt u zo snel mogelijk bericht of u de hulp krijgt. Dit duurt nooit langer dan 8 weken.