Omdat sport belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen, vindt de gemeente Ameland dat alle kinderen moeten kunnen sporten. De gemeente Ameland werkt daarom samen met Jeugdfonds Sport Friesland. Het fonds betaalt voor kinderen een lidmaatschap en/of sportattributen en zo kunnen deze kinderen lid worden van een sportvereniging.

Gezinnen op Ameland, waar financieringsmogelijkheden ontbreken of voorliggende voorzieningen uitgeput zijn, kunnen via een intermediair een beroep doen op het Jeugdfonds Sport Friesland. Kinderen kunnen een sport kiezen die valt onder de NOC*NSF erkende sporten.

Ouder(s)/verzorger(s), kinderen en sportverenigingen kunnen niet rechtstreeks een beroep doen op het Jeugdfonds Sport Friesland, alleen via de buurtsportcoach of de gemeentelijke contactpersoon kan een aanvraag worden ingediend. Bent u betrokken bij de scholing, opvoeding en begeleiding van kinderen? Kent u kinderen (4-18 jaar) die vanwege financiële redenen niet kunnen sporten? Kijk voor informatie op www.jeugdfondssport.nl/friesland