Wat is het?

Op een aantal locaties op Ameland waaronder het centrum van Nes, de strandovergangen, kop veerdam, het strand, fietspaden en onder de dijken, gelden inrij- of parkeerverboden. Soms is het mogelijk voor bedrijven of personen die economisch afhankelijk zijn van een ontheffing of die binnen een bepaald gebied wonen, om hiervan ontheffing te krijgen.

Direct regelen

Online ontheffing aanvragen

Kosten

  • € 27,95

Hoe werkt het?

Een algemene inrij- en/of parkeerontheffing kan worden verleend als de aanvrager :

  • voor diens werkzaamheden zwaar materaiaal of materieel over een grote afstand moet verplaatsen.
  • deze nodig heeft voor diens werkzaamheden, zoals bij hulpdiensten, een huisarts of veearts.

Een inrijontheffing voor uitsluitend een bepaald(e) weg(gedeelte) kan worden verleend als de aanvrager:

  • woont aan een weg(gedeelte) waar een inrijverbod geldt en de aanvrager niet met een voertuig bij diens woning kan komen;
  • grond in eigendom heeft aan een weg (gedeelte) waar een inrijverbod geldt en de aanvrager niet met een voertuig bij diens grond kan komen.

Een parkeerontheffing voor uitsluitend een bepaald(e) weg(gedeelte) kan worden verleend als de aanvrager:

  • woont aan een weg(gedeelte) waar een parkeerverbod geldt en de aanvrager niet op eigen terrein kan parkeren.
  • grond in eigendom heeft aan een weg(gedeelte) waar een parkeerverbod geldt en de aanvrager niet op die eigen grond kan parkeren.