Wat is het?

De gemeente heeft als taak om de wegen op Ameland onder winterse omstandigheden zo goed mogelijk begaanbaar te houden. We strooien dan ook wanneer de wegen (mogelijk) glad worden door bevriezing, sneeuw of ijzel.

De gemeente werkt met een gladheidsbestrijdingsplan. Bij gladheid wordt er eerst op de volgende wegen gestrooid:

 • De Verbindingsweg Nes - Hollum;
 • Achterdijken
 • De Bureweg (Nes-Buren);
 • Busroute 06:15 boot (Fabrieksweg, Yme Dunenweg, Westerlaan, Herenweg, Ridderweg, Jelmeraweg, Camminghastraat, Strandweg Ballum, Ballumerweg, Rixt van Doniastraat, Verdekspad, Hoge Eggenweg, Reeweg, Veerdam)
 • Het gedeelte Strandweg Ballum ten noorden vanaf de rotonde tot het helikopterplatform;
 • De wegen bij de huisartspraktijken, brandweerkazerne en ambulancestalling.

Vervolgens wordt er gestrooid op de volgende doorgaande wegen:

 • Busroute overig (Pastoor Scholtenweg, Hoofdweg, Strandweg Buren, Zwarteweg, Strandweg Nes, Oranjeweg)
 • Schoolroutes (Schoolstraat Nes, Duinweg, Bramerduinenpad, Noordwal, Schoolstraat Hollum)
 • Smitteweg
 • Fietspad Verbindingsweg
 • Kooiweg tot Kooiplaats

De overige wegen zullen bij gladheid selectief worden gestrooid, dus alleen indien de gladheid gevaar oplevert voor de bevolking. Bij sneeuwval zullen de sneeuwploegen ingeschakeld worden. Strooien is pas aan de orde wanneer door de sneeuwlaag een glad wegdek is ontstaan.

Bij hevige sneeuwval kan het college van Burgemeester en wethouders het fietspad langs de Verbindingsweg aanwijzen als arrensleeroute. Vanuit het oogpunt van veiligheid zal er bij verwachte gladheid gewoon worden gestrooid. Hieronder een kaartje van de strooiroute.