Donderdag 1 december heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de bouw van 'De Nieuwe Stelp' en het geld wat daarvoor nodig is beschikbaar gesteld.

Dit is een mijlpaal voor de gemeente Ameland. Na jaren van voorbereiding gaat het project nu over naar de realisatiefase. De bouw van ‘De Nieuwe Stelp’ is belangrijk voor een leven lang op Ameland. Met de woonvoorziening blijft het mogelijk om 24-uurs ouderenzorg op Ameland aan te bieden.

Wethouder IJnsen bedankt de raad voor hun unanieme instemming en de complimenten betreffende de voorbereidingsfase van het project. 

Nu de raad akkoord is, is het aan het college om de omgevingsvergunning aan te vragen en de contractvorming met de aannemer en KwadrantGroep af te ronden. Het streven is om de bouw in het tweede kwartaal van 2023 te starten en het gebouw in het najaar van 2024 op te leveren.

De raadsvergadering van 1 december