Wat is het?

Als horecabedrijf mag u onder een aantal voorschriften weer een festiviteit organiseren. Dit kan online aan ons gemeld worden en de melding wordt door ons geaccepteerd wanneer u zich houdt aan de volgende voorschriften:

  1. De festiviteit wordt minimaal 3 werkdagen voor aanvang van de festiviteit aan de gemeente gemeld via het daarvoor digitale bestemde meldingsformulier.
  2. De melding festiviteit voor binnen het horecabedrijf kan plaatsvinden tot uiterlijk 02.30 uur.
  3. De melding festiviteit voor op het terrasgedeelte in de buitenlucht van het horecabedrijf kan plaatsvinden tussen 14.00 uur en 23.00 uur.
  4. Het geluidsniveau (versterkt of onversterkt) van de festiviteit op het terrasgedeelte in de buitenlucht van het horecabedrijf bedraagt niet meer dan 75 dB(A).
  5. Er worden niet meer dan 12 festiviteiten per jaar georganiseerd.
  6. Aanwijzingen van de politie en gemeentelijke toezichthouders moeten onmiddellijk worden opgevolgd.
  7. Bij het ten gehore brengen van geluid binnen het horecabedrijf moeten ramen en deuren gesloten blijven, behalve voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen.
  8. Overlast voor de omgeving moet zoveel mogelijk worden beperkt.
  9. Als de melding festiviteit wordt geweigerd, dan wordt dit uiterlijk één dag voor het houden van de festiviteit via de mail aan de melder bekend gemaakt.