Wat is het?

Als u een evenement organiseert, moet u een melding doorgeven of een vergunning aanvragen. Een melding stuurt u minimaal vier weken voor het evenement. Een evenementenvergunning vraagt u minimaal acht weken voor het evenement aan. Soms heeft u extra ontheffingen of vergunningen nodig.

Regels voor een melding

Onder een aantal specifieke vereisten kan een evenement georganiseerd worden met een melding klein evenement:

  • Er is sprake van een eendaags evenement;
  • Er is een organisator;
  • Het aantal aanwezigen bedraagt niet meer dan 100 personen;
  • De activiteiten vinden plaats tussen 07.00 en 23.00 uur;
  • Er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur, dan wel in dit tijdsbestek het maximaal toelaatbare geluidsniveau van 85 dB(A) op de gevels van omringende woningen niet wordt overschreden;
  • De activiteiten vinden niet plaats op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of vormen anderszins geen belemmering voor het verkeer en de hulpdiensten;
  • Er worden slechts kleine objecten geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 vierkante meter per object;
  • Tenminste vier weken voorafgaand aan het evenement moet de organisator melding doen van het kleine evenement.

Een melding klein evenement dient u in via de knop ‘online klein evenement melden’. Aan een melding zijn geen kosten verbonden. 

Online klein evenement melden

Regels voor een evenementenvergunning

Voldoet uw evenement niet aan de eisen voor een melding? Dan heeft u een evenementenvergunning nodig.

Voor het aanvragen van een evenementenvergunning kunt u onderstaand formulier 'Aanvraag evenementenvergunning' gebruiken. Voor een evenementenvergunning geldt dat de hoogte van de leges afhangen van het soort evenement. 

Evenement bij natuurgebied

Vindt uw evenement plaats in of in de buurt van een natuurgebied? Mogelijk heeft u dan een extra vergunning van de provincie Fryslân nodig. We raden u aan deze minimaal zes maanden van tevoren aan te vragen bij de provincie. Kijk voor meer informatie op Evenementen en de Wet natuurbescherming | Fryslan

Evenementen en verzekeringen

Wij adviseren organisatoren van evenementen om een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Een reguliere WA-verzekering dekt een evenement niet. Verschillende organisaties, zoals Nationale Nederlanden, Interpolis, AON en Centraal Beheer bieden speciale evenementenverzekeringen aan.

Voor vrijwilligersorganisaties is ook belangrijk om goed verzekerd te zijn. Wij hebben een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers afgesloten. Meer informatie hierover leest u hier Vrijwilligersverzekering | Gemeente Ameland.