Op maandag 13 maart tekenden Bouwgroep Dijkstra Draisma en de gemeente Ameland de definitieve aannemingsovereenkomst. Ook werd de realisatieovereenkomst tussen KwadrantGroep en gemeente Ameland getekend. Daarmee is een belangrijke stap in het proces van De Nieuwe Stelp gezet.

Wethouder Piet IJnsen: “De bouw van de Nieuwe Stelp is ontzettend belangrijk voor Ameland. Het is mooi dat we verder kunnen. Nu kunnen we uitzien naar de bouwactiviteiten!”

Na het beschikbaar stellen van het uitvoeringskrediet door de gemeenteraad is hard gewerkt aan de verdere plannen voor de uitvoering. De genoemde overeenkomsten zijn begin maart behandeld door het college van burgemeester en wethouders, waarbij nu het moment was om te tekenen. De volgende stap is het bouwrijp maken van de locatie. Hierover worden afspraken gemaakt met de gebruikers van het sportpark. Op dit moment loopt nog een procedure van de toetsing aan de voorwaarden van de Wet natuurbescherming (voor bescherming van zeldzame flora en fauna). De verwachting is dat de werkzaamheden aan het terrein begin april kunnen starten.